BioLab, spol. s r. o., Klatovy

Novinky

Splnění akreditačních požadavků13.10.2015 (10:46:05)
Dne 4.9.2015 splnilo Centrum laboratorní medicíny společnosti BioLab s r.o. Klatovy požadavky pravidelné dozorové návštěvy Českého institutu pro akreditaci o.p.s (ČIA) pro mezinárodně platnou normu pro klinické laboratoře ČSN EN ISO 15189:2013. Platnost současného osvědčení o akreditaci je 2014-2019.
MUDr.František Musil
 
Úprava referenčních hodnot krevního obrazu24.08.2015 (12:54:30)
Od 25.8.2015 jsou referenční hodnoty parametrů krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu mírně upraveny podle doporučení České hematologické společnosti (www.hematology.cz).
MUDr.František Musil
 
Příjem biologického materiálu02.06.2008 (09:56:35)
Je zajišťován každý pracovní den od 7,00 do 20,00 hodin na adrese Nádražní 844/3.
Mimo uvedenou dobu lze kontaktovat příslužbu na telefonu 603 203 366.
 
Změna jednotek02.02.2015 (09:55:32)
Od 2.2.2015 bude koncentrace Troponinu I v séru vyjadřována v nových jednotkách ng/l. Tím dojde k tomu, že proti původním hodnotám vyjadřovaných v jednotkách ug/l budou hodnoty nově 1000x vyšší. Např. původní hodnota 0.04 ug/l je nyní 40 ng/l. Dochází i ke změně cut-off hodnoty 99. percentilu referenčního souboru zdravých osob stanovitelného s variačním koeficientem (nepřesností) menší než 10%, která je nyní 40 ng/l namísto původní hodnoty 0.04 ug/l (viz Doporučení České kardiologické společnosti – 2013).
MUDr.František Musil
 
Nové laboratorní metodiky02.02.2015 (09:46:20)
Od 1.9.2014 jsou zavedeny laboratorní metodiky :
Stanovení koncentrace Hydroxybutyrátu v séru pro diagnostiku např. diabetické ketoacidózy.
Průkaz přítomnosti Clostridium difficile včetně toxinů A a B ve stolici pro diagnostiku průjmovovitých onemocnění související s antibiotickou léčbou nebo pseudomembranózní kolitidou.
MUDr.František Musil
 
Úprava referenčních mezí - Semináře23.09.2014 (13:04:31)
Od 23.9.2014 z důvodů změny analytické soupravy je provedena drobná úprava referenčních intervalů podle věku u stanovení katalytické aktivity alkalické fosfatázy v séru :
do 6 týdnů 1,20 - 6,30 ukat/l
do 1 roku 1,40 - 8,00 ukat/l
do 10 let 1,12 - 6,20 ukat/l
do 15 let 1,35 - 7,50 ukat/l
nad 15 let 0,66 - 2,20 ukat/l
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dne 23.10.2014 od 18:00 hodin
bude pořádat laboratoř přednáškový večer ČLS J.E.Purkyně v hotelu Centrál v Klatovech na téma: Kazuistiky z laboratorní medicíny - praktické dopady pro klinickou praxi.
Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, PhD. (Ústav lékařské biochemie a hematologie FN Plzeň), RNDr. Eva Fedorová a MUDr. František Musil (BioLab s.r.o. Klatovy).
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dne 20.11.2014 od 18:00 hodin
bude pořádat laboratoř odborný seminář pro zdravotní sestry v hotelu Centrál v Klatovech.
Přednášející:
MUDr. Helena Jelínková (BioLab s.r.o. Klatovy) : Virové enterokolitidy – možnosti diagnostiky a probiotika v léčbě průjmů
Mgr. Evžen Mazánek (BioLab s.r.o. Klatovy) : Černý kašel - laboratorní diagnostika bordetelové infekce
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
MUDr. František Musil, Centrum laboratorní medicíny - BioLab s.r.o. Klatovy, Nádražní 844, 339 01 Klatovy 3, CZ, Tel: 376322081, 603213560
 
Nová laboratorní metodika02.02.2015 (09:41:30)
Od 1.6.2014 je zavedena laboratorní metodika prokazující přítomnost Rotavirů/Adenovirů/Norovirů ve stolici pro diagnostiku virové gastroenteritidy u průjmovitých onemocnění především dětské populace.
MUDr.František Musil
 
Akreditační požadavky17.05.2014 (10:53:04)
Dne 12.5.2014 splnilo Centrum laboratorní medicíny společnosti BioLab s r.o. Klatovy požadavky Českého institutu pro akreditaci o.p.s (ČIA) pro vydání Osvědčení o akreditaci podle mezinárodně platné normy pro klinické laboratoře ČSN EN ISO 15189:2013. Platnost obdrženého Osvědčení o akreditaci je pro období 2014-2019.
MUDr.František Musil
 
Akreditační požadavky09.05.2013 (11:41:35)
Dne 7.5.2013 splnilo Centrum laboratorní medicíny společnosti BioLab s r.o. Klatovy požadavky pravidelné dozorové návštěvy i mimořádného dozorového auditu Českého institutu pro akreditaci o.p.s (ČIA) pro mezinárodně platnou normu pro klinické laboratoře ČSN EN ISO 15189:2007. Platnost současného osvědčení o akreditaci je 2009-2014.
MUDr.František Musil
 
Změna referenčních hodnot krevních obrazů03.05.2013 (11:36:01)
Od 6.5.2013 jsou referenční hodnoty parametrů krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu mírně upraveny podle doporučení České hematologické společnosti (www.hematology.cz).
MUDr.František Musil
 
Změna referenčních hodnot13.11.2012 (16:25:14)
Z důvodů postupného převádění provozu na nový imunochemický analyzátor UniCel DxI800 (Beckman Coulter) dozí od listopadu 2012 u některých metodik ke změně referenčních hodnot. Změny jsou zohledněny na výsledkových listech, na internetu i v této rubrice.
Stanovení LH v séru - nové RH pro muže 1,2 - 8,6 IU/l (od 8.4.2013)
Stanovení progesteronu v séru - nové RH pro muže 0,2 - 84,4 nmol/l (od 8.4.2013)
Stanovení CA 15-3 v séru - nové RH 0 - 31,3 kU/l (od 18.3.2013) - při posuzování časového trendu "starších" a "nových" vyšetření lze očekávat přibližně třetinový pokles "nových" hodnot jako výraz stacionárního stavu.
Stanovení prolaktinu v séru - nové RH (od 20.2.2013)
Stanovení FSH v séru - nové RH (od 19.2.2013)
Stanovení thyreoglobulinu v séru - nové RH 1,6 - 50 ug/l (od 23.1.2013)
Stanovení CA 19-9 v séru - nové RH 0 - 35 kU/l (od 17.1.2013) - při posuzování časového trendu "starších" a "nových" vyšetření lze očekávat přibližně dvojnásobný nárůst "nových" hodnot jako výraz stacionárního stavu.
Stanovení protilátek proti thyreoglobulinu v séru (anti-TG) - nové RH 0 - 4 kIU/l (od 14.1.2013)
Stanovení CA 125 v séru - nové RH 0 - 35 kU/l (od 9.1.2013) - při posuzování časového trendu "starších" a "nových" vyšetření lze očekávat přibližně dvojnásobný nárůst "nových" hodnot jako výraz stacionárního stavu.
Stanovení celkového IgE v séru - nové RH pro dospělé 0 - 165 kU/l (od 19.12.2012)
Stanovení protilátek proti thyreoidální peroxidáze v séru (anti-TPO) - nové RH 0 - 10 kIU/l (od 4.12.2012)
Stanovení testosteronu v séru - nové RH pro ženy 0 - 2,6 nmol/l, pro muže 10,6 - 27,1 nmol/l (od 4.12.2012)
Stanovení kortizolu v séru - nové RH 185 - 624 umol/l (od 4.12.2012)
Stanovení kortizolu v moči - nové RH 39 - 204 umol/l (od 4.12.2012)
Stanovení kortizolu v moči/ 24 hodin - nové RH 58 - 306 umol/24 hodin (od 4.12.2012)
Stanovení hCG v séru - nové RH pro ženy 0 - 2,9 IU/l, pro muže 0 - 2,7 IU/l (od 4.12.2012)
Stanovení celkového T4 - nové RH pro dospělé 78 - 157 nmol/l ( od 21.11.2012 )
Stanovení celkového T3 - nové RH 1,3 - 2,7 nmol/l ( od 21.11.2012 )
Stanovení CEA - nové RH 0 - 5,0 ug/l ( od 21.11.2012 )
Stanovení Feritinu - nové RH pro muže a ženy nad 50 let 24,0 - 336,0 ug/l ( od 21.11.2012 )
Stanovení fT4 - nové RH 7,6 - 16,1 pmol/l ( od 19.11.2012 )
Stanovení fT3 - nové RH 3,8 - 6,0 pmol/l ( od 19.11.2012 )
Stanovení AFP - nové RH 0 - 9,0 ug/l ( od 12.11.2012 )
MUDr.František Musil
 
České laboratoře z.s.p.o.08.02.2012 (14:38:12)
Společnost BioLab s.r.o. se stala členem zájmového sdružení právnických osob České laboratoře z.s.p.o. (odkaz viz. logo nebo www.ceskelaboratore.cz ).
MUDr.František Musil
 
Průkaz antigenu chřipky A+B.21.01.2013 (19:35:53)
Od 18.1.2013 je opět dostupný rychlý imunochromatografický test pro diagnostiku přítomnosti viru chřipky A a B v nasofaryngeálním stěru. Test prokazuje nejen sezónní subtyp A/H1N1, ale ve floridním stádiu onemocnění i současný epidemický („prasečí“) subtyp A/H1N1. To znamená, že pozitivita testu nerozlišuje u chřipky typu A sezónní subtyp od epidemického.
MUDr.František Musil
 
Akreditační požadavky23.04.2012 (13:44:48)
Dne 19.4.2012 splnilo Centrum laboratorní medicíny společnosti BioLab s r.o. Klatovy požadavky pravidelné dozorové návštěvy Českého institutu pro akreditaci o.p.s (ČIA) pro mezinárodně platnou normu pro klinické laboratoře ČSN EN ISO 15189:2007. Platnost současného osvědčení o akreditaci je 2009-2014.
MUDr.František Musil
 
Glykovaný hemoglobin - změna jednotek16.02.2012 (11:55:30)
Od 15.2.2012 budou na základě doporučení odborných společností pro klinickou biochemii a diabetologii výsledky glykovaného hemoglobinu (HbA1c) vyjadřovány jako mmol/mol. Bude tím nahrazena jednotka procenta.
Referenční interval pro zdravou populaci (95% interval): 20 - 42 mmol/mol
Kompenzovaný diabetes: 43 - 53 mmol/mol
Přepočet: mmol/mol = 10 x % (tj. např. hodnota 4,2 % = 42 mmol/mol).
(podrobnosti na http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/2012_HbA1c_jednotka(2).pdf )
MUDr.František Musil
 
Nová laboratorní metodika08.02.2012 (14:40:55)
Od 13.2.2012 je zavedena nová laboratorní metodika. Stanovení hladiny Vitaminu D v séru. Další podrobnosti na webové stránce - Laboratorní metodiky (HTML).
MUDr.František Musil
 
Nové laboratorní metodiky07.12.2011 (08:32:26)
Od 5.12.2011 je zavedena nová laboratorní metodika. Průkaz antigenu Streptococcus pneumonie v moči a mozkomíšním moku. Výsledek je dostupný za cca 30 minut po dodání biologického materiálu do laboratoře. Bližší specifikace viz. přehled metodik.
MUDr.František Musil
 
Nové laboratorní metodiky28.07.2011 (10:38:23)
Od 27.7.2011 je zavedena nová laboratorní metodika. Průkaz protilátek IgG a IgM v séru metodou ELISA proti Arboviru z čeledi Flaviridae – původce klíšťové encefalitidy. Bližší specifikace viz. přehled metodik.
MUDr.František Musil
 
Akreditační požadavky13.04.2011 (11:14:49)
Dne 7.4.2010 splnilo Centrum laboratorní medicíny společnosti BioLab s r.o. Klatovy požadavky pravidelné dozorové návštěvy Českého institutu pro akreditaci o.p.s (ČIA) pro mezinárodně platnou normu pro klinické laboratoře ČSN EN ISO 15189:2007. Platnost současného osvědčení o akreditaci je 2009-2014.
MUDr.František Musil
 
Nové laboratorní metodiky28.01.2011 (09:27:14)
Od 1.1.2011 jsou zavedeny nové laboratorní metodiky.
Průkaz mutace 4G/5G genu pro Inhibitor aktivátoru plasminogenu-1 (PAI-1) - diagnostika trombofílie.
Koncentrace Cystatinu C v séru - posouzení renálních funkcí s výpočem úrovně GF.
Koncentrace myoglobinu v séru - časný marker myokardiálního poškození.
Průkaz protilátek proti Francisella tularensis - diagnostika tularémie.
Průkaz protilátek proti Influenze A,B, Parainfluenze, Adenovirům a RS virů - diagnostika respiračních onemocnění.
MUDr.František Musil
 
Akreditační požadavky28.06.2010 (11:45:07)
Dne 20.5.2010 splnilo Centrum laboratorní medicíny společnosti BioLab s r.o. Klatovy požadavky pravidelné dozorové návštěvy Českého institutu pro akreditaci o.p.s (ČIA) pro mezinárodně platnou normu pro klinické laboratoře ČSN EN ISO 15189:2007. Platnost současného osvědčení o akreditaci je 2009-2014.
MUDr.František Musil
 
Nové lab. metodiky - chřipka A a B, autoimunitní24.11.2009 (16:18:16)
Od 20.11.2009 jsou zavedeny nové laboratorní metodiky.
Pro diagnostiku přítomnosti viru chřipky A a B – rychlý imunochromatografický test přítomnosti viru chřipky A a B v nasofaryngeálním stěru.
Test prokazuje nejen sezónní subtyp A/H1N1, ale ve floridním stádiu onemocnění i současný epidemický („prasečí“) subtyp A/H1N1.
To znamená, že pozitivita testu nerozlišuje u chřipky typu A sezónní subtyp od epidemického. V případě závažného klinického stavu lze však zajistit následné rozlišení obou subtypů molekulárně biologickými metodami na bázi PCR s určením konkrétní virové RNA.

Od 1.11.2009 jsou zavedeny nové laboratorní metodiky.
Pro diagnostiku autoimunitních onemocnění – průkaz antinukleárních protilátek (ANA) imunofluorescencí v séru, ANA+ENA typizace imunoblotem v séru.
Pro diagnostiku céliakie - průkaz protilátek proti endomysiu (EMA) imunofluorescencí v séru.
MUDr.František Musil
 
Změna hodnot a referenčních mezí metodik08.10.2009 (13:20:43)
Od 5.10.2009 dochází změnou výrobce setu na stanovení koncentrace solubilních transferinových receptorů (fa. Roche) v séru ke změnám referenčních mezí takto:
muži 2,2 - 5,0 mg/l, ženy 1,9 - 4,4 mg/l.
MUDr. František Musil
 
Nové laboratorní metodiky26.08.2009 (16:19:38)
Od 1.7.2009 jsou zavedeny nové laboratorní metodiky.
Pro diagnostiku kardiální insuficience - koncentrace N-terminálního fragmentu natriuretického propetidu typu B v plazmě (heparinát lithný nebo amonný) a v séru (NT-pro BNP).
Pro diagnostiku revmatoidní artritidy - průkaz protilátek proti cyklickému citrulinovému peptidu v séru (Anti-CCP). Do doby vydání nových žádanek lze požadavek na nové metody dopsat na stávající žádanky.
Od 17.8.2009 budou pro zpřesnění diagnostiky céliakie měřeny protilátky proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA kvantitativní metodou - referenční hodnoty jsou 0 - 4,0 kU/l
MUDr.František Musil
 
Akreditační požadavky03.07.2009 (16:32:35)
Dne 26.6.2009 splnilo Centrum laboratorní medicíny společnosti BioLab s r.o. Klatovy v reakreditačním řízení požadavky Českého institutu pro akreditaci o.p.s (ČIA) pro mezinárodně platnou normu pro klinické laboratoře ČSN EN ISO 15189:2007. Platnost nově obdrženého osvědčení o akreditaci je pět let do roku 2014 a navazuje na osvědčení získané již v roce 2006.
MUDr.František Musil
 
Změna hodnot a referenčních mezí metodik03.07.2009 (16:51:54)
Od 15.6.2009 jsou výsledky u stanovení protilátek proti Mycoplasma pneumoniae nově uváděny kvantitativně (tzv. cut of index, COI). Číselná hodnota indexu je závislá na koncentraci specifických protilátek v séru. Hodnoty indexu v rozmezí 0,9-1,1 jsou považovány za hraniční, hodnoty menší než 0,9 jsou negativní a hodnoty nad 1,1 jsou hodnoceny jako pozitivní.
Od 1.7.2009 byly u parametru FT4 (volný thyroxin) v souvislosti s recentními studiemi firmy Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o. provedenými na nově distribuovaných soupravách aktualizovány referenční meze. Nově zavedené rozmezí pro euthyreoidní stav je 11,5 - 22,7 pmol/l.
Od 2.7.2009 jsou výsledky u stanovení protilátek proti Chlamydia pneumoniae nově uváděny kvantitativně (tzv. cut of index, COI). Číselná hodnota indexu je závislá na koncentraci specifických protilátek v séru. Hodnoty indexu ve třídě IgG a ve třídě IgA v rozmezí 1,0-1,1 jsou považovány za hraniční, hodnoty menší než 1,0 jsou negativní a hodnoty nad 1,1 jsou pozitivní. Ve třídě IgM jsou za hraniční považovány hodnoty indexu 1,4-1,5, hodnoty menší než 1,4 jsou negativní, hodnoty nad 1,5 jsou hodnoceny jako pozitivní.
Mgr.Evžen Mazánek
 
Změna referenčních mezí u kyselé fosfatázy01.02.2009 (09:12:01)
Od 30.01.2009 dochází změnou výrobce setů na stanovení celkové kyselé fosfatázy a jejího prostatického a kostního izoenzymu ke změnám referenčních mezí takto :
ACP 0-0,11 ukat/l . . . ACP prostatická 0-0,05 ukat/l . . . ACP kostní 0-0,06 ukat/l
RNDr. Marcela Svobodová
 
Změna referenčních mezí u kreatininu02.12.2008 (08:53:55)
Od 1.12.2008 je kreatinin v naší laboratoři nově stanovován enzymatickým analytickým principem. Tato změna je provázena i změnou referenčních rozmezí pro dospělé od 18 let (muži 64-104 umol/l, ženy 49-90 umol/l) a to podle doporučení IFCC (International Federation of Clinical Chemistry - Ceriotti F. et al.: Clin Chem 2008, 54/3, 559-566).
RNDr. Marcela Svobodová
 
Upozornění na nový vzhled stránek09.06.2008 (07:14:00)
Vážená paní doktorko, pane doktore, nacházíte se na nově zpracovaných stránkách naší laboratoře.
Bez ohledu na formální změnu vzhledu je zachován dosavadní informační obsah.
Nový vzhled koresponduje s použitou technologií řešení stránek, která poskytuje vylepšené možnosti při uveřejňování nově doplňovaných informací.
Doufáme, že Vaše orientace v novém prostředí nebude činit vážnějších problémů.
Budete-li mít přesto s používáním stránek nějaký problém, bez obav nás kontaktujte.
Ing.Jan Brůha, tel. 603 512 555