Adenoviry / Rotaviry/Noroviry (stolice)

Průkaz antigenu adenovirů, rotavirů a norovirů ve stolici

Albumin (moč)

Koncentrace albuminu v moči

Albumin (sérum)

Koncentrace albuminu v séru

Alfa-1-fetoprotein (sérum)

Koncentrace AFP v séru

ALT (sérum)

Katalytická aktivita ALT v séru

Amphetaminy (moč)

Průkaz amfetaminů v moči

Amyláza (moč)

Katalytická aktivita amylázy v moči

Amyláza (sérum)

Katalytická aktivita amylázy v séru

Antitrypsin - A1AT (sérum)

Koncentrace A1AT v séru

Apolipoprotein AI (sérum)

Koncentrace apo A1 v séru

Apolipoprotein B (sérum)

Koncentrace apo B v séru

APTT (krev)

Aktivovaný  parciální tromboplastinový čas (APTT)

ASLO (sérum)

Koncentrace antistreptolysinu O v séru

AST (sérum)

Katalytická aktivita AST v séru