Plný název analytu

3,4-methylendioxymetamphetamin  (moč)

Název metody pro nálezy

U-MDMA

Analytický princip stanovení

Imunochemická inhibice záchytu mikročástic

Prokazované návykové látky

Ecstasy, extáze, „taneční droga“

Jednotky

Průkaz (cut-off 500 ng/ml)

Vyšetřovaný biologický materiál

Moč

·       odebírá se

Moč

·       druh odběru

Jednorázový (vhodná kontrola druhou osobou)

·       odebírané množství (ml)

10

·       manipulace s materiálem

Při odběru nutno zamezit možnosti záměny vzorku vyšetřovanou osobou, z tohoto důvodu není vhodný transport vzorku do laboratoře prostřednictvím vyšetřované osoby !!!

 

·       poznámka

 

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

 

Ecstasy (=extáze) (chemicky 3,4-metylendioxymetamfetamin, MDMA) je droga založená na amfetaminu, ale jednotlivé zdroje a produkty se ve výrobě a obsahu látek výrazně liší. Tato droga získává čím dál více na oblibě především u mladých lidí. Droga tlumí agresivitu, zvyšuje empatii.

 

Riziko v případě extáze spočívá ve skutečnosti, že člověk nikdy předem nezná složení látky a objevují se i zmínky o stavech toxické psychózy po požití.

 

U extáze byla popsána hyponatrémie s edémem mozku jako následek zvýšené sekrece vasopresinu a nekontrolovaného přívodu tekutin.