Plný název analytu

ALFA-1-FETOPROTEIN (sérum)

Název metody pro nálezy

S-AFP

Synonymum názvu analytu

AFP, a-1-fetoprotein

Analytický princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (Beckman Coulter)

Jednotky

μg/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Vhodné doručit materiál v den odběru do laboratoře, v mezidobí uchovávejte při teplotě +2 až +8 0C.

·       poznámka

Při odběru pro screening vrozených vývojových vad je naprosto nutné přesné určení délky gestace s přesností na den. Nejvhodnější interval je 15. až 19. týden gravidity.

Dostupnost vyšetření

1x týdně (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

0

9.0

AFP jako tumorový marker

 

Těhotné

 

 

 

 

 

0.5 MoM

 

2.5 MoM

·       pod 0.5 MoM susp.M.Down (v kontextu s MoM hCG a volného estriolu)

·       nad 2.5 MoM susp.anencefalie nebo defekt neurální trubice

AFP je glykoprotein s jednoduchým polypeptidovým řetězcem s molekulovou váhou asi 70.000 daltonů. Primární syntéza AFP je v játrech a žloutkovém váčku fetu a je secernován do fetálního séra, kde dosahuje maximálních hodnot asi ve 13.týdnu gestace s následujícím postupným poklesem hladin.

K opětnému zvýšení koncentrace AFP v séru dochází u žen během těhotenství nebo v souvislosti s některými maligními i benigními onemocněními.

 

Diferenciální diagnostika zvýšených hodnot

1.   Maligní onemocnění

§   primární hepatocelulární karcinom - u 70% postižených je zvýšení hladin

§   nonseminomatozní testikulární karcinom

§   karcinomy GIT - zvýšení jen v některých případech

2.   Nemaligní onemocnění

§   ataxia teleangiectasia, hereditární tyrosinémie, teratokarcinom

§   benigní postižení jater - akutní a chronická virová hepatitis, cirhóza, alkoholická hepatopatie

Prenatální diagnostika 

§   Stanovení AFP v séru matky a v amniální tekutině - včasná detekce poruchy uzavření neurální fetální trubice a postižení plodu ve smyslu anencefalie a spina bifida.

§   Zvýšení hladin AFP v séru matky může být způsobeno i jiným postižením plodu (omfalokéle, gastroschisis, hrozící potrat), mnohočetným těhotenstvím nebo při špatném odhadu délky těhotenství (ve smyslu minus)

§   Snížení hladin AFP může být způsobeno potratem, falešným těhotenstvím, špatným odhadem délky těhotenství (ve smyslu plus) a Downovým syndromem.

§   Zvýšení koncentrace AFP v amniální tekutině může být i u fetálních anomálií jako je kongenitální onemocnění ledvin a oesofageální atresie.

 

 

Literatura

Firemní údaj Beckman Coulter (2010) vztahu naměřených hodnot AFP v séru a klinického stavu.