Plný název analytu

AMYLÁZA (sérum)

Název metody pro nálezy

S - AMS

Synonymum názvu analytu

Amylasa, a-AMS

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mkat/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Pozor na kontaminaci slinami a potem.

·       poznámka

Stanovení ovlivňuje chylozita séra (+).

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

0.3

2.3

·       během prvních 2 měsíců života je aktivita amylázy nízká, ke konci prvního roku života jsou dosaženy hodnoty jako v dospělosti

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

·       rozsáhlá destrukce pankreatu

·       akutní fulminantní pankreatitis

·       pokročilá chronická pankreatitis

·       pokročilá cystická fibróza

·       pankreatectomie

·       těžké poškození jater - hepatitis, intoxikace, toxémie v těhotenství, těžká thyreotoxikóza, popáleniny

 

2.   Zvýšení

·       akutní pankreatitis - zvýšení začíná během 3 - 6 hodin, maxima dosahuje během 20 - 30 hodin, zvýšené hodnoty mohou přetrvávat až 48 - 72 hodin.

·       akutní exacerbace chronické pankreatitidy

·       komplikace pankreatitidy - cysta, pseudocysta, ascites, absces, peritonitis

·       obstrukce pankreatického vývodu - konkrement, karcinom, spasmus indukovaný léky (opiáty, kodein, chlorothiazid aj.)

·       postižení permeability GIT - ischémie, perforace, ruptura esofagu, perforující nebo penetrující peptický vřed, postoperačně v horní abdominální oblasti (zvláště po parciální gastrektomii)

·       onemocnění žlučových cest

·       onemocnění slinných žláz - parotitis, sialolitiáza, hnisavé záněty, trauma, tumory

·       pokročilá renální insuficience

·       akutní intoxikace alkoholem

·       makroamylasemie - trvalé zvýšení v séru (1-4x nad normu) bez zjevné příčiny, v moči normální nebo nižší aktivita, lipáza v séru v normě.

·       ektopická gravidita

·       diabetická ketoacidóza

·       maligní tumory - např.plic, ovárií, pankreatu, prsu, tlustého střeva

·       popáleniny, abdominální a mozkolebeční trauma,

·       ERCP

 

Lékové interference

Zvýšení : captopril, cimetidin, azathioprin, clofibrat, kortikosteroidy, estrogeny, furosemid, ibuprofen, indometacin, metyldopa, nitrofurantoin, perorální kontraceptiva, phenylbutazon, sulfonamidy, tetracyklin, thiazidová diuretika, kys.valproová aj.

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura