Plný název analytu

ANTISTREPTOLYSIN O (sérum)

Název metody pro nálezy

S-Antistreptolysin O

Synonymum názvu analytu

ASLO, ASO, Anti-Streptolysin-O, Titr protilátek proti b-hemolytickým streptokokům skupiny A (ASOT)

Analytický princip stanovení

Turbidimetrie

Jednotky

kIU/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Zabraňte bakteriální kontaminaci vzorku.

·       poznámka

§ Stabilita analytu jsou 2 dny při +20 až +250C , 2 dny při +4 až +80C., 6 měsíců při -200C.

§ Odběr nutno provést nalačno k zabránění chylóznímu zbarvení séra (interference s metodikou).

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

R

99

R

 

200.0

Sezónní fluktuace Þ vyšší titry protilátek jsou v zimě a na jaře než v létě.

 

 

Diferenciální diagnostika zvýšených hodnot

§   Akutní revmatická horečka (poststreptokoková) - zvýšení ASLO diagnózu jen podporuje spolu s dalšími klinickými a laboratorními známkami, nikoli prokazuje. Zvýšení se popisuje u 80-85% nemocných.

§   Spála

§   Streptokoková angina

§   Poststreptokoková glomerulonefritis - vzestup u 50-80% nemocných.

§   Kožní streptokokové infekce (erysipel) - pozitivita testu pouze u 25% nemocných Þ mnohem průkaznější je vyšetření antihyaluronidasy a anti-DNasy.

 

Poznámka:

§   Stanovení titru ASLO umožňuje rozpoznat předcházející infekci streptokokem Lancefieldovy skupiny A (tonsilitis, spálu, revmatickou horečku, glomerulonefritis apod.). CAVE i u těžkých streptokokových infekcí může být zvýšení titru ASLO pouze u 70-80% postižených.

§   Vzestup titru ASLO nastává asi po týdnu od začátku infekce s maximem za 3-5 týdnů, normálních hodnot (pod 200 kIU/l) se dosáhne obvykle do 6 až 12 měsíců.

§   Trend vzestupu titru protilátek ve dvou vzorcích s odstupem 1-2 týdnů má větší diagnostickou výpovědní hodnotu než nález zvýšeného titru pouze v jednom vzorku.

§   Míra zvýšení či poklesu titru ASLO neodpovídá závažnosti průběhu onemocnění.

§   Falešně pozitivní nálezy mohou být u TBC, hepatopatií (např.aktivní virová hepatitis), u bakteriální kontaminace vzorku.

 

Protože prakticky každý jedinec ve svém životě měl někdy streptokokovou nákazu, je i u zdravých lidí určitý nízký titr - do 200 kIU/l.

 

Literatura

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000