Plný název analytu

APOLIPOPROTEIN AI (sérum)

Název metody pro nálezy

S - Apolipoprotein AI

Synonymum názvu analytu

Apo AI

Analytický princip stanovení

Nefelometrie

Jednotky

g/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Poloha při odběru má vliv na výsledky (vsedě vyšší než vleže).

·       poznámka

Pacient musí být nalačno 12 hodin. Stanovení ovlivňují estrogeny (-), gravidita (+).

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

1

M

0.49

0.95

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

 

F+M

1

M

4

R

1.20

1.40

F+M

4

R

15

R

1.11

1.90

F

15

R

20

R

1.11

1.94

F

20

R

40

R

1.22

2.08

F

40

R

50

R

1.19

2.12

F

50

R

99

R

1.30

2.14

M

15

R

20

R

1.04

1.67

M

20

R

40

R

1.05

1.95

M

40

R

50

R

1.15

1.97

M

50

R

99

R

1.11

2.08

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   Tangierská nemoc - vzácné autozomálně recesivní onemocnění

§   „Fish eye“ onemocnění

§   familiární hypoalfalipoproteinémie

§   familiární nedostatek lecitin-cholesterol-acyltransferázy

§   hyperlipoproteinémie typu I a V

§   různé

o    diabetes mellitus

o    cholestáza

o    hemodialýza

o    infekční onemocnění

o    léky - diuretika, beta-blokátory, androgeny, glukokortikoidy, cyclosporin

2.   Zvýšení

§   familiární hyperalfalipoproteinémie

§   gravidita

§   terapie estrogeny

§   alkoholismus

§   fyzická zátěž