Plný název analytu

ASPARTÁTAMINOTRANSFERÁZA (sérum)

Název metody pro nálezy

S-AST

Synonymum názvu analytu

AST, GOT

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mkat/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Zabraňte hemolýze.

·       poznámka

Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná (+).

Cirkadiánní rytmus hodnot - nejvyšší mezi 7. - 11. hodinou dopoledne.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

31

D

0.06

1.21

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

F+M

1

M

1

R

0.06

0.97

F+M

1

R

15

R

0.06

0.65

F

15

R

99

R

0.05

0.58

M

15

R

99

R

0.05

0.67

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   azotémie

§   chronický dialyzační program

§   stavy s deficiencí pyridoxalfosfátu - např.malnutrice, gravidita, alkoholické poškození jater

 

2.   Zvýšení

§   léze myokardu

§   infarkt myokardu - zvýšení začíná 4 - 8 hodin po atace, maximum za 16 - 48 hodin, normalizace do 3 - 6 dnů; hodnoty se pohybují nejvíce kolem 2.3 - 4.5 mkat/l

§   myokarditis - výraznější zvýšení je u postdifterické m., u revmatické jen mírné zvýšení

§   po operaci srdce - vzestup 2. den, normalizace do 10 dnů

§   po defibrilaci nebo srdeční masáži, embolie plicnice, srdeční insuficience a poruchy rytmu

§   onemocnění kosterního svalstva

§   progresivní svalová dystrofie, dermatomyositis

§   zhmoždění svalů, myoglobinurie, při otravě CO (polohové trauma)

§   onemocnění jater

§   akutní a chronická hepatitis - výrazné zvýšení AST svědčí pro závažné poškození - nekróza buněk s vyplavením i mitochondriální frakce

§   městnání - srdeční selhání, cirhóza, biliární obstrukce, hepatom, metastázy, granulomy, ischémie jater

§   lékové (heparin, salicyláty, opiáty, tetracykliny, isoniazid) a toxické (tetrachlormetan, otrava houbami) poškození jater, infekční mononukleóza

§   krevní choroby - akutní hemoblastózy, někdy u myeloidní leukémie, hemolytické syndromy

§   různé - infarkt ledviny, těžká mozková poškození, akutní pankreatitis, hyperemesis gravidarum, infantilní amaurotická familiární idiotie (Tayova - Sachsova nemoc), hypokalémie, toxikomanie (heroin - v 75% případů), intoxikace salicyláty, Reyův syndrom, toxic shock syndrom, polymyalgia revmatica, hypothyreóza, laktátová acidóza, těžké popáleniny

 

Poznámka

AST je nitrobuněčný enzym obsažený především v srdečním svalu, játrech a kosterním svalstvu, méně v mozku, ledvinách apod. Vyskytuje se jak v cytoplazmě (65%), tak vázaná v mitochondriích (35%) - údaje platí pro jaterní buňku. Zvýšení mitochondriálního enzymu v séru znamená nekrózu buněk.