Plný název analytu

:

CA 19-9 (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-CA 19-9

Synonymum názvu analytu

:

Karbohydrátový antigen 19-9

Analytický princip stanovení

:

Chemiluminiscenční imunoanalýza (Beckman Coulter)

Jednotky

:

kU/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Vhodné doručit materiál v den odběru do laboratoře, v mezidobí uchovávejte při teplotě +2 až +8 0C. Zabraňte hemolýze.

·       poznámka

:

Stanovení ovlivňuje gravidita (+) a menstruace (+). Stanovení ruší přítomnost HAMA (Human Anti-Mouse Antibodies).

Dostupnost vyšetření

:

1x týdně (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

 

35.0

Zdroj: Beckman Coulter

 

Diferenciální diagnostika zvýšených hodnot

1.       Maligní nádory

a)      GIT

§      Ca žlučových cest

§      adenokarcinom pankreatu

§      Ca tlustého střeva

§      žaludek

b)      gynekologické

§      adenokarcinom ovarii (mucinózní)

§      Ca endocervixu

c)      ca prsu

d)      ca plic

2.       Nenádorová onemocnění, nespecifické zvýšení

a)      Ci jater

b)      primární biliární Ci

c)      záněty žlučových cest

d)      akutní a chronická pankreatitis

e)      mukoviscidóza

f)        cholelithiáza

 

Poznámka

§          U ca pankreatu hodnoty do 1000 kU/l svědčí pro stádium bez meta do uzlin a možnou operabilitu. Hodnoty nad 1000 kU/l jsou již jasné známky metastazování do uzlin a hodnoty nad 10000 kU/l svědčí již pro metastazování do jater. Po resekci dochází k normalizaci hodnot do 10-20 dnů.

§          Bylo prokázáno, že trvale zvýšené hodnoty během terapie mohou znamenat skrytý metastatický proces. Trvalé zvyšování hodnot může indikovat progresi onemocnění nebo malou terapeutickou odezvu. Oproti tomu pokles sérových hodnot indikuje dobrou prognózu a dobrý terapeutický efekt.

Obecný časový harmonogram vyšetřování

Viz. karcinoembryonální antigen

 

Zdroj: Firemní iInformace Beckman Coulter ke stanovení CA 19-9 - Access GI MONITOR (2010)

 

¨