Plný název analytu

:

CA 125 (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-CA 125

Synonymum názvu analytu

:

Karbohydrátový antigen 125

Analytický princip stanovení

:

Chemiluminiscenční imunoanalýza (Beckman Coulter)

Jednotky

:

kU/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Zabraňte hemolýze. Do 2 hodin po odběru nutno ochladit na teplotu +4 0C.

·       poznámka

:

Stanovení ruší přítomnost HAMA (Human Anti-Mouse Antibodies).

Dostupnost vyšetření

:

1x týdně (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

 

35.0

 

 

Diferenciální diagnostika zvýšených hodnot

1.       Maligní nádory célomového původu

§      Ca ovarií (nemucinózní)

§      Ca endometria

§      Ca endocervixu

§      Ca vejcovodů

§      mezoteliomy

2.       Nádory jiného původu

§      Ca pankreatu

§      Ca žlučových cest

§      Ca plic

3.       Nenádorová onemocnění, nespecifické zvýšení

§      adnexitis. benigní TU ovaria

§      Ci jater, chronická hepatopatie

§      chronická pankreatitis

§      gravidita, endometriosa

 

Obecný časový harmonogram vyšetřování

Viz. karcinoembryonální antigen

 

Příloha

Tabulka distribuce hodnot CA 125 u 889 vzorků sér od zjevně zdravých žen  mužů a od žen s nemaligními a maligními stavy (Beckman Coulter 2010)