Plný název analytu

DRASELNÝ KATIONT (moč)

Název metody pro nálezy

U-K

Synonymum názvu analytu

Kalium, draslík

Analytický princip stanovení

Iontově selektivní elektroda (ISE)

Jednotky

mmol/l, příp.mmol/d

Vyšetřovaný biologický materiál

Moč

·       odebírá se

Moč

·       druh odběru

Jednorázový nebo sbíraná moč

·       odebírané množství (ml)

10 (u sbírané moče vzorek z celkového množství)

·       manipulace s materiálem

§ U sbírané moče užívejte plastové sběrné nádoby určené jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.

§ Na průvodku nutno vyznačit přesnou dobu sběru a objem moče s přesností na 10 ml.

§ Moč skladujte při +4 až +80C.

·       poznámka

Přednost má stanovení ve sbírané moči, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece kalia.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

45

90

·       platí pro jednorázový vzorek

F

0

 

10

R

8

37

·       platí pro sbíranou moč za 24 hodin

M

0

 

10

R

17

54

F

10

R

14

R

18

58

M

10

R

14

R

22

57

F+M

14

R

99

R

25

125

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§  stavy s chronickou deplecí kalia (U - K < 10 mmol/l)

§  Addisonova nemoc      

§  onemocnění ledvin se snížením diurézy (U - K > 10 mmol/l) - těžká glomerulonefritis, pyelonefritis, nefrosclerosis

2.   Zvýšení (U - K > 20 mmol/l)

§  spojení s metabolickou acidózou

o    renální tubulární acidóza

o    renální insuficience - polyurická fáze se ztrátami kalia

o    intersticiální nefritis

o    deficit hořčíku

§  spojení s metabolickou alkalózou

o    saluretika - způsobují deficit kalia, který vede k intracelulární acidóze s extracelulární hypochloremickou alkalózou

o    nadbytek mineralokortikoidů

§  aplikace léků působících nadbytek K+ - ACTH, hydrocortison, cortison, penicilín G ve vysokých dávkách

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura