Plný název metodiky

:

ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (sérum)

Název metodiky pro nálezy

:

Elektroforéza bílkovin séra

Synonymum názvu metodiky

:

ELFO

Analytický princip stanovení

:

Elektroforetické dělení na acetátcelulóze a agaróze

Jednotky

:

Vyjádření jednotlivých frakcí v g/l a jako poměrnou část

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Zabraňte hemolýze

·       poznámka

:

Stanovení ovlivňuje chylozita séra

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní 2-3 x týdně

Princip

Při elektroforetickém vyšetření proteinů krevního séra (oproti plasmě zde chybí fibrinogen) dochází v elektrickém poli k rozdělení proteinů podle velikosti elektrického náboje a jejich schopnosti migrovat na speciálním nosiči (acetátcelulóza, agarový gel, agaróza atd.) v elektrickém poli.

 

Při základním rozdělení sérových proteinů získáme tyto frakce

1. Albumin (někdy je zachycen i předcházející prealbumin)

2. Globuliny - jejichž jednotlivé frakce jsou představovány souborem specifických proteinů.

§          alfa 1                     alfa 1 antitrypsin, alfa 1 kyselý glykoprotein (=orosomukoid)

§          alfa 2                     haptoglobin, alfa 2 makroglobulin

§          beta                       transferin, hemopexin, beta lipoprotein, komplement (C3, C4)

§          případně               beta 1 (transferin) a beta 2 (beta lipoprotein)

§          gama                    imunoglobuliny IgG, IgA, IgM (IgE, IgD)

 

Při densitometrickém vyhodnocení rozložení jednotlivých obarvených frakcí vzniká křivka spolu s vyjádřením kvantity jednotlivých frakcí v procentech i v absolutním množství v gramech na litr. U některých patologických stavů dochází ke změně poměru i kvantity jednotlivých frakcí, což může spolu s ostatními laboratorními vyšetřeními a celkovým klinickým stavem upřesnit diagnózu onemocnění.

Indikační oblast

§          Mnohočetný myelom, plasmocytom, Waldenströmova makroglobulinémie

§          Agamaglobulinémie, hypogamaglobulinémie, agama-A-globulinémie

§          Analbuminémie, bisalbuminémie

§          Afibrinogenémie, atransferinémie, deficit A1AT

§          Cirhóza jater, hepatopatie

§          Akutní stavy spojené se vzestupem reaktantů akutní fáze

§          Maligní a chronická onemocnění