Plný název analytu

:

ESTRADIOL (serum)

Název metody pro nálezy

:

S-Estradiol

Synonymum názvu metodiky

:

Estradiol 17-beta, E2, hormon folikulární a žlutého tělíska

Analytický princip stanovení

:

Chemiluminiscenční imunoanalýza (IMMULITE - DPC)

Jednotky

:

pmol/l               pg/dl x 3.671 = pmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Vzorky séra ve skleněných zkumavkách je možné skladovat 2 dny při 2 – 8 °C, 1 rok při minus 20 °C. Za laboratorní teploty je stabilita 24 hodin.

·       poznámka

:

§    Hodnoty ovlivňuje věk, pohlaví, biorytmy, dieta, fyzická zátěž.

§    Silně lipemické, ikterické či hemolytické vzorky mohou interferovat při stanovení.

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Literární zdroj pro referenční hodnoty:

1.       IMMULITE and IMMULITE 2000 Reference Range Compendium, DPC, 2000

2.        Tietz,N.W., Clinical Guide to Laboratory Tests, Sounders Company, 1995

 

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

F

0

D

7

D

 

110

F

7

D

15

D

 

130

F

15

D

8

R

 

80

F

8

R

10

R

 

130

F

10

R

12

R

 

170

Menses

Folikulární f. časná

 

310

Folikulární fáze

 

590

Ovulační fáze

125

1470

Luteální fáze

100

900

F

P.o. kontraceptiva

 

370

F

Postmenopauza

 

110

F

HRT

 

340

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

M

0

D

7

D

 

200

M

7

D

15

D

 

120

M

15

D

3

R

 

80

M

3

R

13

R

 

110

M

13

R

15

R

 

180

M

15

R

99

R

 

210

 


 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.       Zvýšení

§          Tumory ovárií produkující estrogeny (hladiny LH a FSH sníženy) – luteom, thecom

§          Sekundárně stimulací hCG-produkujicích tumorů (např.teratom, teratokarcinom)

§          Gynekomastie

§          Cirhoza jater, hyperthyreoza

§          Feminizace v dětství

§          Gravidita

2.       Snížení

§          Primární ovariální insuficience, primární a sekundární hypogonadismus

§          Infekce (např.příušnice), toxické postižení (např.radiace, chemoterapie), autoimunitní oophoritis

§          Tumory primární a sekundární, Turnerův syndrom

§          Menopauza, anovulační cykly (subnormální hodnoty ve folikulární fázi)

§          Insuficience corpus luteum (preovulační hodnota je nízká, 2. Vrchol v luteální fázi chybí)

 

Estradiol je syntetizován zejména folikuly z androstendionu nebo testosteronu. Dále se tvoří i v nadledvinkách, placentě, žlutém tělísku a u mužů ve varlatech. Cirkuluje převážně vázaný na proteiny. Působí proliferaci děložní sliznice a vyzrávání vaginální sliznice. Tvorba estradiolu (estrogenů a progesteronu obecně) je řízena z hypothalamu přes hypofyzární tvorbu gonadotropinů a je ovlivňována zpětnou vazbou. V průběhu menstruačního cyklu dochází ve folikulární fázi nejprve k pomalému  a před ovulací k strmému nárůstu koncentrace. V luteální fázi dochází k mírnému a před koncem cyklu k rychlému poklesu koncentrace na výchozí hodnotu. Během těhotenství je hlavním zdrojem estradiolu placenta. V postmenopauze dochází k poklesu tvorby. Stanovení koncentrace estradiolu je důležité v diferenciální diagnostice amenorrhey a při monitorování indukce ovulace.

 

Indikace k vyšetření:

Ženy v dospívání

Ženy ve fertilním věku

Ženy v menopauze

Muži

          Opožděná puberta

          Mentální anorexie

          Ovariální insuficience

 

 

          Ovariální insuficience

          Dif.dg.dysmenorey

          Dif.dg. amenorey a sterility

          Kontrola indukce ovulace

          Polycystická ovária

          Hypofyzární insuficience

          Hyperstimulační syndrom

          Hypofyzární insuficience

          Krvácení v menopauze

          Tumory ovárií, endometria a nadledvinek

          Terapie Tamoxifenem

          Před zahájením HRT a její monitorace

          Nádorová onemocnění

          Azoospermie

          Oligospermie

          Onemocnění jater

 

Stadia vývoje genitálu u chlapců podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled genitálu

Průměrný věk

(věkové limity)

E2 v séru
(pmol/l)

G1

Preadolescentní. Testes, skrotum a penis jsou zhruba téže velikosti a proporcí jako v časném dětství.

 

do 77

G2

Zvětšování testes a skrota. Kůže skrota tmavne a mění texturu. Malé, či žádné zvětšení penisu.

11.6 roků

(9.5 až 13.8)

do 84

G3

Zvětšování penisu do délky. Další růst testes a skrota.

12.9 roků

(10 až 14.9)

G4

Zvětšování velikosti penisu především do šířky, vývoj glans penis. Větší testes a skrotum, kůže skrota dále tmavne.

13.8 roků

(11.7 – 15.8)

do 154

G5

Genitálie dospělé velikosti a tvaru.

14.9 roků

do 315

 


 

Stadia vývoje prsů u dívek podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled prsu

Průměrný věk

(věkové limity)

E2 v séru
(pmol/l)

M1

Preadolescentní mamma puerilis. Jen elevace bradavky.

8 až 10.5 roků

do 66

M2

Stadium poupěte: elevace bradavky a dvorce nad niveau.

11.3 roků

do 228

M3

Další zvětšování a elevace dvorce, jejich obrysy nejsou dosud odděleny.

12.3 roků

M4

Areola a bradavka vystupují nad úroveň prsu.

13.3 roků

48 - 260

M5

Zralé stadium.

15.3 roků

(13 až 18)

84 - 690

 

 

Stadia vývoje pubického ochlupení podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled pubického ochlupení

Průměrný věk

(věkové limity)

E2 v séru (pmol/l)
Chlapci
Dívky

P1

Preadolescentní. Žádné pubické ochlupení.

 

do 77
do 66

P2

Sporý nárůst dlouhého, slabě pigmentovaného chmýří, rovného nebo mírně zvlněného, především při koření penisu nebo podél labií.

13.4

do 84
do 228

P3

Značně tmavší, hrubší a více vlnité ochlupení, které se šíří řídce přes symfýzu.

14.4 roků

(12 až 16)

P4

Již ochlupení adultního typu, plocha pokrytá ochlupením ke ale ještě značně menší než v dospělosti.

15.2 roků

(13 až 17.3)

do 154
48 - 260

P5

Adultní ochlupení v množství i kvalitě.

16 roků

do 315
84 - 690