Plný název analytu

FOSFATÁZA ALKALICKÁ (sérum)

Název metody pro nálezy

S-ALP

Synonymum názvu analytu

Alkalická fosfatasa

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie (pNPP, AMP - IFCC)

Jednotky

mkat/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.

Stabilita vzorku:18-26 °C: 4 h , 2-8 °C: 3 dny , -20 °C: 4 týden

·       poznámka

Protože po jídle stoupá koncentrace střevního izoenzymu, je vhodné provádět odběr vždy nalačno.

Silná hemolýza znemožňuje analytické zpracování.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

6

T

1.20

6.30

 

http://www.enclabmed.cz/encyklopedie

F+M

6

T

1

R

1.40

8.00

F+M

1

R

10

R

1.12

6.20

F+M

10

R

15

R

1.35

7.50

F+M

15

R

99

R

0.66

2.20

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   hypofosfatasémie - recesivně dědičné onemocnění, zvýšení fosfoethanolaminu v moči

§   hypothyreóza

§   těžká anémie, perniciózní anémie

§   kwashiorkor

§   achondroplázie

§   hypoparathyreóza

§   před pubertou při nedostatku STH

§   terapie hypolipidemiky

§   deplece Zn nebo Mg

 

2.   Zvýšení

§   choroby jater a žlučových cest

§   extrahepatální uzávěr žlučových cest - tumor, konkrement

§   cholangoitis, cholangiohepatitis

§   intrahepatální cholestáza - např.poléková

§   hepatitis - zvýšení ne tak výrazné jako ALT nebo AST

§   jaterní absces

§   nádorové metastázy do jater

§   infekční mononukleóza

§   někdy u portální cirhózy

§   choroby kostí (kostní izoenzym ALP je mírou aktivity osteoblastů)

§   rachitis - vzestup ALP nastává již před klinickou manifestací; pokles je citlivý ukazatel úspěšnosti terapie vit.D

§   osteomalacie

§   metastázy do kostí - zvláště osteoblastické, u osteolytických jen lehké zvýšení

§   osteogenní sarkom - odstranění nádoru vede k rychlému poklesu

§   ostitis deformans - M-Paget

§   osteosclerosis fragilitas generalisata

§   tvorba svalku při frakturách

§   nefropatie

§   renální rachitis - jako následek rachitidy rezistentní na vit.D se sek.hyperparathyreózou

§   renální tubulární acidóza (Albrightova choroba)

§   syndrom Debrého - de Toniho - Fanconiho (hyperaminoacidurie + hyperfosfaturie)

§hyperparathyreóza primární a sekundární

§choroby trávicího traktu

§   chronické průjmy

§   steatorea

§   nedostatek vápníku a fosforu

§   gastrokolická píštěl

§   částečná gastrektomie

§různé

§   Hodgkinův lymfom - zvláště při postižení kostí

§   leukémie - u některých pacientů

§   infekční mononukleóza

§   Gaucherova choroba

§   sarkoidóza

§   akromegalie

§   Cushingův syndrom

Poznámka      

ALP se skládá z izoenzymů - kostní, jaterní, střevní (vzácně u lidí s krevní skupinou 0 a A), placentární (pouze v těhotenství – třetí trimestr).

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura