Název metody

:

PROTILÁTKY PROTI ASCA (sérum)

Názvy metod pro nálezy

:

S-Anti-ASCA IgA/G

Vyšetřované parametry

:

Protilátky třídy IgA a IgG proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) v séru

Analytický princip stanovení

:

§       Test je ELISA semikvantitativní membránové enzymatické imunostanovení přítomnosti specifických autoprotilátek proti parametrům 1-5 ve třídě IgA a IgG.

§       Vysoce čištěné antigeny navázány lineárně na membránových stripech.

§       Při reakci se autoprotilátky v séru vážou za tvorby sendvičových komplexů.

§        Výsledná enzymatická reakce je hodnocená dle intenzity zabarvení.

Jednotky

:

Semikvantitativní stanovení - umožňuje rozlišení na negativní, hraniční, slabě pozitivní, pozitivní a vysoce pozitivní nález

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

§          odebírá se

:

Krev

§          druh odběru

:

Srážlivá venózní krev

§          odebírané množství

:

2 ml

§          manipulace s materiálem

:

Sérum je možné uchovávat až 5 dní při teplotě 2-6 °C, pro delší skladování doporučuje uchovávat při teplotě -20 °C a nižší.

Poznámka

:

Pro vyšetření jsou nevhodná lipemická či hemolytická séra.

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní

Kód v Sazebníku výkonů

:

82113 (325 bodů) za každý parametr

 

Průkaz přítomnosti protilátek proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) v séru

§         Toto vyšetření je indikované při  symptomatologii nespecifického střevního zánětu. Pod tímto společným označením se seskupuje především Crohnova choroba (CN) a ulcerózní kolitida (UC).

§         Asi 60–70 % dětí a dospělých s CN má cirkulující protilátky proti Saccharomyces cervisiae (ASCA). Cílovým antigenem pro tyto protilátky je antigenně aktivní fosfopeptidomannan ve stěně buňky uvedené kvasinky.

§         Význam pro diferenciální diagnostiku mezi UC a CN je veliký. Přítomnost ASCA protilátek a chybění pANCA protilátek v séru pacienta má 49% senzitivitu a 97% specifitu pro CN, a naopak přítomnost pANCA protilátek a chybění ASCA protilátek má 57% senzitivitu a 99% specifitu pro UC (4, 5, 6).

§         Účast imunopatologických mechanismů na jejich vzniku se obecně uznává. Tato onemocnění jsou často provázena systémovými příznaky. Zatímco na patologickém procesu ve střevě se patogeneticky podílí zejména granulomatózní zánět, tedy imunopatologická reakce IV. typu, patogeneze extraintestinálních příznaků je obvykle imunokomplexová. Do extraintestinálních příznaků patří postižení kůže a sliznic (erythema nodosum, imunokomplexové vaskulitidy, pyoderma gangrenosum, aftózní stomatitida), očí (uveitidy) a kloubů (reaktivní artritidy), dále poruchy krvetvorby a hemokoagulace (hemolytické anémie a trombocytopenie, trombózy) postižení jater a žlučových cest (jaterní absces u Crohnovy choroby, sklerozující cholangoitida u ulcerózní kolitidy), hyposplenismus. Onemocnění se mohou komplikovat amyloidózou, která je častější u Crohnovy choroby.

§         Obě onemocnění je třeba brát v diferenciálně diagnostických úvahách při vyšetřování pacientů s gastrointestinálními obtížemi, kde je zvažována potravinová alergie, a u některých kožních příznaků těchto chorob. Obě choroby se mohou kvůli zvýšené propustnosti střevní stěny poškozené zánětem kombinovat i s potravinovou alergií nebo intolerancí, asi u 1/3 pacientů se nacházejí zvýšené IgE protilátky proti různým potravinovým alergenům. Tuto skutečnost je třeba mít na mysli v rámci diferenciální diagnostiky potravinové alergie a nespecifických střevních zánětů.

 

Literatura

1.       Literatura firmy DIALAB

2.       www stránky: http://gelab.zde.cz

3.       Metodický pokyn ČGES  JEP

4.       Hoffenberg EJ, Fidanza S, Sauaia A. Serologic testing for inflammatory bowel disease. The Journal of Pediatrics, 1999; 134, 447-451.

5.       Oshintani A, Hato F, Matsumoto T, Jinno Y, Sawa Y, Hara J, Nakamura S, Seki S. Decreased anti-Saccharomyces cerevisiae antibody titer by mesalazine in patients with Crohn´s disease. Jornal of Gastroenterology and Hepatology, 2000 Dec; 15 (12), 1400-3.

6.       Sýkora J, Varvařovská J, Stožický F, Haschová M, Hanzlíková J. Orgánově specifické protilátky u dětí s idiopatickými střevními záněty a jejich užití v klinické praxi. Čas. Čes. lék, 139, 2000; 23: 735-737.