Plný název analytu

Glukóza (plazma, sérum)

Název metody pro nálezy

P-Glukóza, S-Glukóza, K-Glukóza

Synonymum názvu analytu

Glykémie

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

1.     Plazma žilní krve           

2.     Sérum žilní krve

3.     Kapilární krev nebo kapilární plazma

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

ad 1.  Žilní nesrážlivá krev - plazma (zkumavky s EDTA a NaF - oranžový kryt)

ad 2.  Žilní srážlivá krev - sérum (běžná biochemie)

ad 3.  Kapilární krev

·       odebírané množství (ml)

2,5 ml plné krve nebo 120 ml kapilární krve

·       manipulace s materiálem

§  Optimální odběr do nádobek s EDTA a antiglykolytickým činidlem (fluorid sodný, NaF), jinak dochází ke glykolýze a k poklesu zjištěných hodnot v závislosti na čase.

§  Pokles koncentrace glukózy vlivem glykolýzy ve sražené necentrifugované krvi je průměrně 5 - 7 % za 1 hodinu.

Diagnostický odběr plazmy žilní krve u DM

 

 

§  8-hodinové lačnění před odběrem

§  vyloučení fyzické námahy a kouření před odběrem

§  odběr vsedě

§  okamžitý transport do laboratoře – oddělení plazmy do 60 minut => pacienta lze odeslat k odběru do laboratoře !!!

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

3.30

5.59

 

·       v plazmě jsou hodnoty o 10-15 % vyšší než v plné krvi

·       v kapilární krvi jsou hodnoty vyšší než v žilní krvi - nalačno o 5 %, postprandiálně až o 10-15 %

 

Stanovisko výboru ČDS a ČSKB ke změně rozhodovacího limitu plazmatické glukózy nalačno

(ze dne 23.8.2005 – viz.příloha ZN 37/05)

1. Nástrojem laboratorní diagnostiky DM se stává stanovení glukózy v plazmě žilní krve nalačno (odběr s EDTA a NaF) = FPG (Fasting Plasma Glucose):

§  hodnoty do 5,59 mmol/l                       => vyloučení DM

§  hodnoty 5,60 - 6,99 mmol/l                  => zvýšené riziko DM = IFG (Impaired Fasting Glucose)

§  hodnoty rovno nebo nad 7,0 mmol/l   => Diabetes mellitus   

 

2. Orální glukózový test pro dospělé (oGTT) se používá k potvrzení DM jen v případě, že není jednoznačně potvrzen nálezem FPG > 7,0 mmol/l. - i při oGTT se odebírá nesrážlivá žilní krev:            

§  hodnoty po 2 hodinách do 7,80 mmol/l                => vyloučení DM

§  hodnoty po 2 hodinách 7,80 - 11.09mmol/l         => porušená glukózová tolerance

§  hodnoty po 2 hodinách od 11,1 mmol/l výše      => Diabetes mellitus

 

3. Výše uvedené požadavky se týkají pouze diagnostiky DM !!!

§  v laboratoři se, tak jako dosud, vyšetřují glykémie kapilární krve či ze séra žilní krve všude tam, kde lékař neřeší diagnostiku DM

§  nemění se vyšetřování glykemických profilů a běžné kontroly kompenzace DM (postprandiální glykémie)


Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

·       onemocnění pankreatu - hyperplázie, tumor beta buněk, pankreatitis, deficit glukagonu

·       extrapankreatické tumory - ca nadledvin, ca žaludku, fibrosarkom aj.

·       onemocnění jater - těžké difúzní postižení (otravy, hepatitis, Ci, primární TU nebo metastázy)

·       endokrinní onemocnění - hypopituitarismus, Addisonova nemoc, hypothyreóza, časný DM

·       funkční poruchy - po gastrektomii, gastroenterostomie, onemocnění autonomních nervů

·       u dětí

·       nezralost po narození

·       dítě matky s diabetem

·       ketotická hypoglykémie

·       Zetterstromův syndrom

·       idiopatická citlivost na leucin

·       spontánní hypoglykémie u dětí

·       enzymatické defekty

·       von Gierkeho nemoc

·       galaktosemie

·       fruktózointolerance

·       defekt metabolismu aminokyselin a organických kyselin

·       defekt metabolismu mastných kyselin - deficit Acyl CoA dehydrogenázy, deficit karnitinu

·       různé - exogenní insulin, malnutrice, hypotalamické léze, alkoholismus

2.   Zvýšení

·       diabetes mellitus včetně

·       hemochromatózy

·       Cushingova syndromu (s insulin-rezistentním diabetem)

·       akromegalie a gigantismu (s insulin-rezistentním diabetem v počátečním stádiu)

·       zvýšené hladiny cirkulujícího adrenalinu

·       injekční aplikace

·       feochromocytom

·       stres - operace, trauma, emoční stres, popáleniny apod.

·       akutní a chronická pankreatitis

·       Wernickeova encefalopatie (deficit vitaminu B1)

·       některé léze CNS - SAK, křečové stavy

·       vliv léků - kortikosteroidy, estrogeny, alkohol, fenytoin, thiazidy, propranolol

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura