Plný název analytu

GLUKÓZA (moč)

Název metody pro nálezy

U-Glukóza

Synonymum názvu analytu

Glykosurie

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Moč

·       odebírá se

Moč

·       druh odběru

Jednorázový nebo sbíraná moč

·       odebírané množství (ml)

10

·       manipulace s materiálem

Sběr moče do plastových sběrných lahví s konzervační přísadou NaF, jako stabilizační činidlo lze použít benzoan sodný (5g/l). Do laboratoře zaslat vzorek po důkladném promíchaní moče s udáním objemu s přesností na 10 ml a uvedením přesné doby sběru.

·       poznámka

 

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

0.1

0.8

mmol/l

F+M

0

 

99

R

 

2.8

mmol/d

 

Diferenciální diagnostika zvýšených hodnot

·       hyperglykémie

·       endokrinní

·       diabetes mellitus

·       hypofyzární onemocnění

·       onemocnění nadledvinek

·       onemocnění štítné žlázy

·       neendokrinní

·       onemocnění jater a CNS

·       hormonální terapie - ACTH, kortikosteroidy, hormony štítné žlázy, adrenalin

·       vliv léků - morfin, anestetika, trankvilizéry

·       renální příčiny

·       kongenitální renální glykosurie typ A - autozomálně recesivní onemocnění - snížení množství „přenašečů“ pro glukózu v tubulárních buňkách

·       kongenitální renální glykosurie typ A - množství „přenašečů“ normální, ale je snížená jejich afinita ke glukóze

·       Fanconiho syndrom - kongenitální renální glykosurie s aminoacidurií

·       toxické postižení tubulů - např.otrava olovem, rtutí

·       renální insuficience a chronické nefropatie

·       zánětlivá onemocnění ledvin - akutní glomerulonefritis, nefróza

·       glykosurie v graviditě

 

Poznámka

Objeví-li se glykosurie při glykémii pod 8.0 mmol/l, je zpětná resorpce glukózy v ledvinných tubulech porušena.

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura