Plný název analytu

GLUKÓZA (mok)

Název metody pro nálezy

Liquor-Glukóza

Synonymum názvu analytu

 

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Mozkomíšní mok

·       odebírá se

Mozkomíšní mok

·       druh odběru

Jednorázový

·       odebírané množství (ml)

5

·       manipulace s materiálem

Odběr do zkumavek bez úpravy nebo s EDTA (pro současné stanovení buněčných elementů), do 1 hodiny od odběru nechladit, mezi 1 až 3 hodinami transport v lázni s tajícím ledem.

·       poznámka

Stanovení ovlivňuje přítomnost buněčných elementů a bakterií (-).

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

15

R

3.3

4.4

 

F+M

15

R

99

R

2.2

3.9

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

·       výrazné       

·       akutní pyogenní meningitis

·       TBC meningitis

·       kryptokoková meningitis

·       primární amoebová meningoencefalitis

·       primární a metastatické tumory plen

·       sarkoidosis

·       mírné

·       subarachnoidální krvácení

·       nebakteriální meningoencefalitis

2.   Zvýšení

·       diabetická hyperglykémie

·       epidemická encefalitis

·       syfilis CNS

·       hyperglykémie