Plný název analytu

GLUTAMYLTRANSFERÁZA (sérum)

Název metody pro nálezy

S-GGT

Synonymum názvu analytu

g-glutamyl transpeptidáza, gamma GT, GMT

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mkat/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Zabraňte hemolýze.

·       poznámka

Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

1

D

0.25

2.52

 

F+M

1

D

2

R

0.25

1.68

F+M

2

R

15

R

0.25

0.34

F+M

15

R

99

R

0.25

1.77

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   hypothyreóza

2.   Zvýšení

§   akutní virová hepatitis

§   nekomplikovaný průběh - zvýšení 3.5krát

§   průběh s cholestázou - zvýšení 10krát

§   chronická aktivní hepatitis - GMT může být vyšší než aminotransferázy

§   chronická alkoholová toxická hepatitis - zvýšení až 10krát

§   steatóza jater - lehké zvýšení při normálních nebo lehce zvýšených aminotransferázách

§   primární biliární cirhóza, jaterní cirhóza

§   obstrukční ikterus - GMT je vždy zvýšená (až 10krát), vrozená atrézie žlučových cest

§   akutní toxické poškození jater - např.léky, jedy - výše GMT je odrazem rozsahu postižení

§   jaterní metastázy - vzestup aktivity je podmíněn více rychlostí vzniku než velikostí či lokalizací

§   ca hlavy pankreatu (výrazné zvýšení, dojde-li k obstrukci), ca prostaty, hepatom

§   pravostranná srdeční nedostatečnost - známka městnání v játrech

§   AIM - vzestup 4.den s maximem mezi 8. - 12.dnem

§   infekční mononukleóza (je známkou současné hepatitidy)

§   myotonická dystrofie

§   hyperthyreóza

§   sekundární postižení jater

§   nemoci GIT

§   infekční choroby

 

Poznámka

Solitérní zvýšení GMT může být typické pro alkoholické poškození jater.

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura