Plný název analytu

GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN

Název metody pro nálezy

Glykohemoglobin

Synonymum názvu analytu

HbA1, HbA1c

Analytický princip stanovení

HPLC (vysokotlaká kapalinová chromatografie)

Jednotky

mmol/mol

Vyšetřovaný biologický materiál

Hemolyzát

·       odebírá se

Žilní nebo kapilární krev

·       druh odběru

Nesrážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

·       1 ml do speciální odběrové nádobky

·       120 ml do heparinizované kapiláry (jako na glykémii )

·       manipulace s materiálem

1 ml do odběrové nádobky s protisrážlivým prostředkem (EDTA) a fluoridem sodným - po odběru dobře promíchat a pokud nejsou označeny označit "GLY-Hb".

·       poznámka

Odběrové nádobky jsou k dispozici v laboratoři. Lze použít i odběrky jako na krevní obraz.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

20

42

Výsledek vyjadřuje poměr glykovaného hemoglobinu   k celkovému hemoglobinu.

Kompenzovaný diabetes: 43-53 mmol/mol

 

Diferenciální diagnostika zvýšených hodnot

1.   Snížení (zkrácená doba přežívání erytrocytů)

§   hemolytické anémie

§   přítomnost HbS, HbC, HbD

§   kongenitální sferocytóza

§   akutní a chronické krevní ztráty

§   gravidita

2.   Zvýšení

§   reflektuje vliv hyperglykémie během života erytrocytů (cca 120 dnů) - kontrola kompenzace diabetu

§   chronické renální selhání s anebo bez hemodialýzy

§   sideropenické anémie

§   splenectomie

§   zvýšená koncentrace triglyceridů v séru

§   alkohol

§   intoxikace olovem

Poznámka

§   Hemoglobin z erytrocytů lze iontoměničovou chromatografií rozdělit na osm složek označovaných jako A 1a, A 1b, A 1 c, A 1d, A 1e, A 2 (hlavní složka), A 3a a A3b. Bylo zjištěno, že především složka A 1c je u diabetiků zvýšena. Ke glykaci molekuly hemoglobinu dochází neenzymovou reakcí, jejíž konečným produktem je stabilní sloučenina - ketoamin. Výsledná koncentrace glykovaného hemoglobinu je tedy závislá pouze na v čase se měnící koncentraci glukózy v krvi samozřejmě s ohledem na střední dobu přežívání erytrocytů (tj.normálně 120 dní).

§   Stanovení podílu glykovaného hemoglobinu (především Hb 1c) je tedy jakousi "biochemickou pamětí" předcházejících hyperglykémií. To znamená, že stanovení glykovaného hemoglobinu ukazuje na stav glykémie za dobu 4 - 8 týdnů. Proto toto stanovení je cenným ukazatelem kompenzace diabetu.

§   Když jsou průměrné roční hodnoty glykovaného hemoglobinu pod 1.1 násobku horního limitu normálu, pak jsou renální a retinální komplikace vzácné. Je-li však nad 1.7 násobku, pak jsou komplikace přítomny až v 70%.

 

Literatura

§ Doporučení ČDS

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura