Plný název analytu

HCG celkové + beta podjednotka (sérum)

Název metody pro nálezy

S-HCG celk.+beta

Synonymum názvu metodiky

hCG, lidský choriogonadotropin

Analytický princip stanovení

§  Chemiluminiscenční imunoanalýza (Beckman Coulter) – metoda stanovuje koncentraci celkové molekuly hCG i její beta podjednotky.

§  Mez stanovitelnosti metody je do 1.0 IU/l

Jednotky

IU/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       poznámka

Při odběru pro screening vrozených vývojových vad je naprosto nutné přesné určení délky gestace s přesností na den. Nejvhodnější interval je 15. až 19. týden gravidity.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní TR

Horní TR

Poznámka

F

0

 

99

R

0

5.0

K vyloučení gravidity

M

0

 

99

R

0

0.6

Jako tumorový marker

Těhotné

 

 

 

 

 

2.5 MoM

Prenatální screening - nad 2.5 MoM susp.M.Down (v kontextu s MoM AFP a volného estriolu)

Lidský choriový gonadotropin (hCG)

§   Skládá se ze dvou řetězců, alfa a beta, a je iniciálně secernován trofoblastem buněk placenty krátce po implantaci oplodněného vajíčka ve stěně dělohy.

§   hCG může být tvořen i nádorovou tkání vycházející z buněk placenty (mola hydatidosa, choriokarcinom) nebo v jiných orgánech (plíce, thymus, játra, tlusté střevo, ledviny, nadledviny, pankreas, slezina, srdce a gonády) za vzniku paraneoplastické endokrinopatie s klinickou symptomatologií z hypersekrece hCG (gynekomastie, feminizace, pubertas praecox). Tento syndrom je častý u nádorů ze zárodečných buněk.

Interpretace naměřených hodnot

1.   Diagnostika gravidity - u normální intrauterinní gravidity má hCG v období 2. až 5.týdne tzv.doubling time (zdvojnásobení naměřených hodnot) 1.5 dne, u ektopické gravidity nebo spontánního abortu hodnoty narůstají pozvolněji nebo dokonce klesají.

§   0    -  2.9 IU/l                 vyloučení gravidity

§   3.0 - 25 IU/l                   suspektní gravidita (opakovat vyšetření za 48 hodin)

§   nad 25 IU/l                    pozitivní gravidita (průkaz 6 - 8 dnů po koncepci)

2.   Diagnostika maligních onemocnění - zvýšené hodnoty nad 2.7 IU/l mohou být u těchto malignit :

§   choriokarcinom (obdobně hydatiformní mola)

§   tumory varlat ze zárodečných buněk (seminom)

§   některé netrofoblastické nádory - ca ovarií a děložního čípku, ca GIT, plic a prsu)

3.   Falešně pozitivní nálezy - pacienti po orchidectomii, kuřáci marihuany

 

Diferenciální diagnostika  

hCG

AFP

Seminom

+

-

Choriokarcinom

+

-

Embryonální Ca

+

+

Tumor žloutkového vaku

-

+

Diferencovaný teratom

-

-

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura