Plný název analytu

CHLORIDOVÝ  IONT (sérum)

Název metody pro nálezy

S-Cl

Synonymum názvu analytu

Chloridy

Analytický princip stanovení

Iontově selektivní elektroda (ISE)

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

 

·       poznámka

 

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

95

112

 

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

A.  Hypochlorémie

I.    Nedostatečný příjem Cl-

II.   Nadměrné ztráty Cl-

1.   extrarenální - pokožka, GIT, krvácení, sekvestrace do ECT

2.   renální

a)   primární ztráta Cl- - Bartterův syndrom

b)   primární ztráta Na+ - sledovaná ztrátou chloridů

c)   deficit K+ - vede k hypochloremické alkalóze

d)   chronická renální insuficience - v polyurické fázi

3.   endokrinní příčiny

a)   diabetes mellitus - v důsledku ztrát při emesi

b)   M.Addison - v důsledku ztrát při emesi

III. Kombinace nedostatečného příjmu Cl- s nadměrnými ztrátami

B.  Hyperchlorémie

I.    Zvýšený přívod Cl-

1.   současně s Na+ - NaCl

2.   bez Na+ - HCl, NH4Cl

II.   Snížená eliminace Cl-

1.   kardiální dekompenzace

2.   Ci jater

3.   nefrotický syndrom

4.   renální insuficience v oligoanurickém stadiu

5.   pozdní gestóza

6.   endokrinní příčiny

a)   aldosteron

b)   natriuretický hormon

III. Hyperchlorémie beze změn celkové bilance Cl-

1.   deficit vody bez deficitu Na+ a Cl- - vzniká hyperosmolární syndrom

2.   hyperchloremické acidózy

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura