Plný název analytu

CHLORIDOVÝ  IONT (moč)

Název metody pro nálezy

U-Cl

Synonymum názvu analytu

Chloridy

Analytický princip stanovení

Iontově selektivní elektroda (ISE)

Jednotky

mmol/l, příp.mmol/d

Vyšetřovaný biologický materiál

Moč

·       odebírá se

Moč

·       druh odběru

Jednorázový nebo sbíraná moč

·       odebírané množství (ml)

10 (u sbírané moče vzorek z celkového množství)

·       manipulace s materiálem

U sbírané moče užívejte plastové sběrné nádoby určené jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Na průvodku nutno vyznačit přesnou dobu sběru a objem moče s přesností na 10 ml. Moč skladujte při +4 až +80C.

·       poznámka

Přednost má stanovení ve sbírané moči, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece chloridů.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

120

240

·       platí pro jednorázový vzorek

F

0

 

10

R

20

70

·       platí pro sbíranou moč za 24 hodin

M

0

 

10

R

17

54

F

10

R

14

R

18

58

M

10

R

14

R

22

57

F+M

14

R

99

R

25

125

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   snížený přívod NaCl

§   premenstruální retence solí a vody - fyziologický stav

§   masivní extrarenální ztráty chloridů - např.zvracení, střevní píštěl, těžké průjmy, excesivní pocení bez dostatečného přívodu NaCl

§   adrenokortikální hyperfunkce

§   postoperační retence chloridů

2.   Zvýšení

§   zvýšený přívod NaCl

§   postmenstruální diuréza - fyziologický stav

§   masivní diuréza z různých příčin - např.“salt-losing“ nefritis

§   deplece kalia

§   adrenokortikální insuficience

§   tubulointersticiální onemocnění ledvin

§   Bartterův syndrom - výrazná a rezistentní deplece K+ s hypokalémií a hypochloremickou alkalózou - primární poruchou je pravděpodobně nedostatečná zpětná resorpce Cl- v Henleově kličce

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura