Plný název analytu

CHOLESTEROL CELKOVÝ (sérum)

Název metody pro nálezy

S-Cholesterol

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

§  Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin.

§  Delší použití manžety při odběru je nevhodné.

§  Oddělení séra a krevních elementů do 3 hodin.

·       poznámka

§  Jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu.

§  Stanovení ruší ikterus.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

28

D

1.0

2.1

Literatura:

Společné doporučení českých odborných společností - Kolektiv autorů: Prevence ischemické choroby srdeční v dospělém věku in:

Ø  Vnitř Lék, 49, 2000 Suppl, s.14-22

Ø  PL, 81, 2001, č.6, s.315-322

F+M

28

D

1

R

1.3

4.0

F+M

1

R

8

R

2.5

4.5

F+M

8

R

15

R

3.5

4.5

F+M

15

R

99

R

3.5

5.0

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   Těžká jaterní poškození - poléková, toxická, posthepatická

§   Hyperthyreóza

§   Malnutrice

§   Myeloproliferativní onemocnění

§   Chronické anémie - perniciózní v relapsu, hemolytické, hypochromní

§   Terapie kortisonem a ACTH

§   Hypobetalipoproteinémie a abetalipoproteinémie

§   Tangierská nemoc - vzácné autozomálně recesivní onemocnění

§   Infekční a zánětlivá onemocnění

§   Léky - allopurinol, tetracykliny, erytromycin, isoniazid, inhibitory MAO, androgeny, fenformin, cholestyramin, estrogeny, kanamycin, neomycin, chlorpropamid aj.

2.   Zvýšení

§   Idiopatická hypercholesterolémie

§   Hyperlipoproteinémie

§   Obstrukce žlučových cest - konkrement, karcinom, biliární cirhóza, cholestáza

§   Von Gierkeho nemoc

§   Hypothyreóza

§   Nefróza - chronická nefritis, trombóza renálních žil, amyloidóza, SLE, periarteritis, diabetická glomeruloskleróza

§   Onemocnění pankreatu - diabetes mellitus, totální pankreatectomie, chronická pankreatitis

§   Gravidita

§   Léky - např.anabolika, kortikosteroidy, thiazidy, perorální kontraceptiva, amiodaron, sulfonamidy, fenytoin aj.

§   Absolutní hladovění vede ke ketóze a akutnímu zvýšení cholesterolu

 

Poznámka

Vyšetřování hladin lipidů v séru by nemělo být prováděno během akutních onemocnění a stresu (např.AIM, iktus, gravidita, trauma apod.) - možnost ovlivnění získaných hodnot.

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura