Plný název analytu

CHOLESTEROL - HDL (sérum)

Název metody pro nálezy

S-Cholesterol HDL

Synonymum názvu analytu

HDL - Cholesterol

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

§  Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin.

§  Delší použití manžety při odběru je nevhodné.

§  Oddělení séra a krevních elementů do 3 hodin.

·       poznámka

§  Jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu.

§  Stanovení ruší ikterus.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

1.0

2.8

Čím vyšší hodnota, tím je nižší riziko AS

Literatura:

Společné doporučení českých odborných společností - Kolektiv autorů: Prevence ischemické choroby srdeční v dospělém věku in:

Ø  Vnitř Lék, 49, 2000 Suppl, s.14-22

Ø  PL, 81, 2001, č.6, s.315-322

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   Sekundární příčiny

§   Stres nebo akutní onemocnění - např.AIM, iktus, trauma, postoperační stavy

§   Hladovění, obezita

§   Nedostatek fyzické zátěže, tabakismus

§   Diabetes mellitus

§   Hypothyreóza i hyperthyreóza

§   Akutní a chronické hepatopatie

§   Nefróza, urémie

§   Chronické anémie a myeloproliferativní onemocnění

§   Léky - např.anabolika, beta-blokátory, thiazidy, neomycin, fenothiaziny aj.

§   Genetická onemocnění

§   Familiární hypertriglyceridémie

§   Familiární hypoalfalipoproteinémie

§   Homozygotní forma Tangierské nemoci

§   Familiární deficit lecitin-cholesterol-acyltransferázy a „fish eye“ onemocnění

§   Non-neuropatická Niemann-Pickova nemoc

§   HDL deficit s planárními xantomy


 

2.   Zvýšení

§   Intenzivní fyzická zátěž

§   Mírná konzumace alkoholu

§   Insulinová terapie

§   Perorální terapie estrogeny

§   Familární dyslipoproteinémie se sníženým rizikem aterosklerózy

§   Hyperalfalipoproteinémie („HDL excess“) - „vrozená“ dlouhověkost

§   Hypobetalipoproteinémie

 

Poznámka

Vyšetřování hladin lipidů v séru by nemělo být prováděno během akutních onemocnění a stresu (např.AIM, iktus, gravidita, trauma apod.) - možnost ovlivnění získaných hodnot.