Plný název analytu

CHOLESTEROL - LDL (sérum)

Název metody pro nálezy

S-Cholesterol LDL

Synonymum názvu analytu

LDL - Cholesterol

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

§   manipulace s materiálem

§  Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin.

§  Delší použití manžety při odběru je nevhodné.

§  Oddělení séra a krevních elementů do 3 hodin.

§   poznámka

·       Jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu.

·       Stanovení ruší ikterus.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

1.6

3.0

Čím vyšší hodnoty, tím vyšší riziko AS

Literatura:

Společné doporučení českých odborných společností - Kolektiv autorů: Prevence ischemické choroby srdeční v dospělém věku in:

Ø  Vnitř Lék, 49, 2000 Suppl, s.14-22

Ø  PL, 81, 2001, č.6, s.315-322

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   Těžká onemocnění

§   Abetalipoproteinémie

§   Terapie perorálními estrogeny

2.   Zvýšení

§   Familiární hypercholesterolémie

§   Familiární kombinovaná hyperlipidémie

§   Sekundární příčiny

§  Diabetes mellitus, hypothyreóza, nefrotický syndrom, chronické renální selhávání

§  Dieta s vysokým obsahem cholesterolu a saturovaných tuků

§  Gravidita

§  Mnohočetný myelom, dysgamaglobulinémie

§  Porfyrie

§  Anorexia nervosa

§  Léky - např.anabolika, beta-blokátory, karbamazepin aj.

 

Poznámka

Hodnoty cholesterolu LDL jsou stanoveny následujícími postupy :

 

I.    Výpočtem dle Friedewalda, je-li hodnota triglyceridů v séru nižší než 4.5 mmol/l a současně jsou požadovány další parametry potřebné k výpočtu (viz. vzorec):

 

Chol - LDL = Chol.celk. - HDL - (TG * 0.45)

 

II.   Změřením v séru

Je-li hodnota triglyceridů v séru vyšší než 4.5 mmol/l nebo je-li požadována hodnota cholesterolu  LDL a nejsou současně požadovány ostatní parametry, které jsou potřebné k výpočtu.