Plný název analytu

:

KARBAMAZEPIN (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-Karbamazepin

Generický název

:

Carbamazepinum

Speciality (registrované)

:

BISTON, TEGRETOL, TIMONIL, NEUROTOP, FINLEPSIN

Analytický princip stanovení

:

Fluorescenční imunoanalýza (Abbott)

Jednotky

:

umol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

§     Neodebírat do zkumavek se separačním gelem - možnost vyvázání analytu.

§     Zabraňte hemolýze.

·       poznámka

:

Odběr před následující dávkou, dobu a množství poslední aplikované dávky poznamenejte na žádanku.

Dostupnost vyšetření

:

1x týdně (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Terapeutické rozmezí (TR)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní TR

Horní TR

Poznámka

F+M

0

 

99

R

17

42

Přepočet : mg/l x 4.23 = umol/l

Farmakologie - antiepileptikum

Toxicita :               

Nejčastější projevy jsou myelosuprese až aplastická anemie. Lehčí příznaky jsou ospalost, bolesti hlavy, poruchy vidění, nauzea.

Farmakokinetika

Pomalu, ale téměř kompletně se absorbuje po podání p.o. s biologickou dostupností více než 70%. Rychlost metabolismu je větší u dětí než u dospělých. Asi 10% se vylučuje nezměněno močí, kolem 30% stolicí.

Poločas eliminace : v plazmě 18 - 65 hodin (průměrně 35) po jediné dávce, při chronickém podávání klesá na 10 - 30 hodin u dospělých a 8 - 19 hodin u dětí (Clarke). Janků udává poločas 8 - 27 hodin u novorozenců, větší děti 13 - 18 hodin, dospělí 12 - 36 hodin, závisí na způsobu podávání - jednorázové nebo opakované.

Distribuční objem : asi 1 l/kg (Clarke), 0.8 -1.8 l/kg (Janků)