Plný název analytu

:

KOMPLEMENT - C3 SLOŽKA (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-C3 složka komplementu

Synonymum názvu analytu

:

C3

Analytický princip stanovení

:

Nefelometrie

Jednotky

:

g/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

 

·       poznámka

:

Stanovení ovlivňuje gravidita (+), chlorpromazin (-), RTG kontrastní látky (-)

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

0.8

1.5

 

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.     Snížení

§          pokles obranyschopnosti organismu

§          glomerulonefritis

§          poškození jaterních buněk

§          systémový lupus erytematodes (SLE)

§          revmatická polyartritis

2.     Zvýšení

§          bakteriální infekce (reakce akutní fáze)

 

Poznámka                                                           

Systém komplementu se skládá z řady proteinů krevní plazmy (C1 - C9), které jsou v ní přítomny v inaktivní formě. Aktivace nastává působením komplexů antigen-protilátka.

Funkcí komplementu je obrana proti infekci přímým nebo nepřímým odbouráním tělu cizího objektu (např.bakterie) a aktivací zánětlivých procesů :

§          lytické odbourání proniklých původců zánětlivého děje - chemotaktický pohyb leukocytů a makrofágů do místa zánětu

§          zvýšení permeability cévní stěny

§          zvýšení účinnosti fagocytózy.

Hladina komplementu se mění u různých chorobných stavů.

1.     Nejčastěji se setkáváme se zvýšením koncentrace v séru, jako reakcí akutní fáze. Toto zjištění nepřináší více informací, než jakou je nález zvýšení ostatních reaktantů akutní fáze.

2.     Naproti tomu snížení hladiny komplementu upozorňuje na možnou přítomnost pokračujících imunitních procesů navozených určitými chorobnými ději, při kterých hraje v etiopatogenetickém mechanismu důležitou úlohu spotřeba sérového komplementu.

Stanovení komplementu může sloužit nejen pro diferenciální diagnostiku těchto stavů, ale je též ukazatelem terapeutické odpovědi.