Plný název analytu

:

KOMPLEMENT - C4 SLOŽKA (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-C4 složka komplementu

Synonymum názvu analytu

:

C4

Analytický princip stanovení

:

Nefelometrie

Jednotky

:

g/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

 

·       poznámka

:

Stanovení ovlivňuje gravidita (+), chlorpromazin (-), RTG kontrastní látky (-).

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

0.2

0.5

 

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.     Snížení

§          dědičný angioneurotický edém (Quinckeho edém)

§          dědičný deficit C4 (často spojen s SLE), glomerulonefritis, systémový lupus erytematodes (SLE)

§          deficit alfa-1-antitrypsinu, vaskulitis

§          poškození jaterních buněk

§          revmatická polyartritis

2.     Zvýšení

§          bakteriální infekce

 

Poznámka                                                                               

Viz. C3 složka komplementu

Diferenciální diagnostika glomerulonefritid (gl.)

Syndrom

C3

C4

Lupus erythematodes

¯

¯

Akutní postinfekční gl.- časné stadium

¯

¯

Akutní postinfekční gl.- pozdní stadium

¯

N

Membrano-proliferační gl.

¯

N

Membranózní gl.

N

N

IgA - nefropatie

N

N