Plný název analytu

:

kortizol volný (moč - jednorázová, sbíraná)

Název metody pro nálezy

:

§        U-Kortizol volný

§       dU-Kortizol volný

Synonymum názvu analytu

:

Cortisol unbound

Analytický princip stanovení

:

Chemiluminiscenční imunoanalýza (Beckman Coulter)

Jednotky

:

§        nmol/l,

§        nmol/24 hodin

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Moč

·       druh odběru

:

§        Jednorázový ranní vzorek

§        Sběr za 24 hodin

·       odebírané množství (ml)

:

10

·       manipulace s materiálem

:

Pokud není moč skladována v chladničce při teplotě 2-8 0C, je nutno ji mírně acidifikovat; po vymočení první porce přidáme do sběrné nádoby acidifikační činidlo : 5 ml (40 g/l) kyseliny borité. Moč důkladně promícháme a odlijeme minimálně 10 ml průměrného vzorku.

·       poznámka

:

§        Neindikovat při akutním onemocnění !!!

§        Den před a v den odběru dodržovat fyzický i duševní klid !

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka: ref.hodnoty dle Beckman Coulter

F+M

0

R

99

R

39

204

Jednorázový ranní vzorek moče (nmol/l)

F+M

0

R

99

R

58

306

Sběr 24 hodin (nmol/24 hodin)

 

Stanovení volného kortizolu ve 24 hodinovém sběru moče se považuje za velmi spolehlivý vyhledávací diagnostický test se senzitivitou 95-100 % a specificitou 94-98 % při podezření na susp.hyperkortizolismus.

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.       Zvýšení

 

2.       Snížení