Plný název analytu

kreatinin (moč – jednorázová, sbíraná)

Název metody pro nálezy

U-Kreatinin, příp.dU-Kreatinin

Synonymum názvu analytu

 

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie – enzymatický princip

Jednotky

mmol/l, příp.mmol/d

Vyšetřovaný biologický materiál

Moč

·       odebírá se

Moč

·       druh odběru

Jednorázový nebo sbíraná moč za 24 hodin

·       odebírané množství (ml)

10 (u sbírané moče vzorek z celkového množství)

·       manipulace s materiálem

U sbírané moče užívejte plastové sběrné nádoby určené jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Na průvodku nutno vyznačit přesnou dobu sběru a objem moče s přesností na 10 ml. Moč skladujte při +4 až +80C.

·       poznámka

§  Stanovení ovlivňuje věk, dieta, objem svalové hmoty.

§  Před stanovením je nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných bílkovin nebo větší fyzická zátěž.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

8.8

15.9

·       Platí pro sbíranou moč za 24 hodin

·       Přímoúměrná závislost na objemu svalové hmoty

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§  hyperthyreóza

§  anémie, leukémie

§  paralýza, svalová dystrofie, zánětlivá onemocnění svalů

§  onemocnění se sníženým objemem svalové hmoty - neurogenní atrofie, polymyositis apod.

§  pokročilá onemocnění ledvin

§  vegetariánská dieta

2.   Zvýšení

§  fyzická zátěž

§  gigantismus

§  diabetes mellitus

§  infekční onemocnění

§  hypothyreóza

§  dieta s vysokým obsahem bílkovin

Poznámka

Stanovení množství vyloučeného kreatininu v moči slouží pro výpočet clearance endogenního kreatininu (normální hodnoty CCR jsou 1.33 - 3.34 ml/s), parametru pro hodnocení glomerulární filtrační schopnosti ledvin.

 

Pro výpočet CCR je nutno současně dodat

1.     krev pro stanovení koncentrace kreatininu v séru

2.     vzorek sbírané moče za 24 hodin (event.u frakcionované clearance čtyři vzorky po 6 hodinách) s přesným udáním množství sbírané moči s přesností na 10 ml ke stanovení koncentrace kreatininu v moči

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura