Plný název analytu

:

KYSELINA VALPROOVÁ (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-Valproát

Generický název

:

Acidum valproicum

Speciality (registrované)

:

EVERIDEN, CONVULEX, ORFIRIL, DEPAKIN, CONVULSOFIN

Analytický princip stanovení

:

Fluorescenční imunoanalýza (Abbott)

Jednotky

:

umol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Neodebírat do zkumavek se separačním gelem - možnost vyvázání analytu.

·       poznámka

:

Odběr před následující dávkou, dobu a množství poslední aplikované dávky poznamenejte na žádanku.

Dostupnost vyšetření

:

1x týdně (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Terapeutické rozmezí (TR)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní TR

Horní TR

Poznámka

F+M

0

 

99

R

347

693

Přepočet : mg/l x 6.93 = umol/l

Farmakologie - antiepileptikum

Toxicita - projevuje se při překročení 1400 umol/l, valproát je však poměrně málo toxický při předávkování.

Projevy : hepatotoxicita, gastrointestinální příznaky asi u 16% dospělých a 22% dětí - nausea, zvracení, průjem, příznaky poruchy CNS jsou přechodné a mizí při redukci dávek.

Farmakokinetika

Po podání p.o. se dobře absorbuje, biologická dostupnost téměř 100%. Metabolizuje se hlavně oxidací na více metabolitů (viz Clarke). Kolem 20% podané dávky se vylučuje močí jako glukuronid během 72 hodin, většina zbývajících metabolitů se vylučuje rovněž jako glukuronidy, jen asi 5% se vylučuje v nezměněné formě.

Poločas eliminace: 6 - 20 hodin, redukuje se při podávání dalších antikonvulziv (Clarke), 36 - 40 hodin u novorozenců (Janků), 6 - 10 hodin starší děti ( " ), 8 - 15 hodin dospělí ( " )

Distribuční objem: 0.10 - 0.2 l/kg (Clarke), 0.15 - 0.4 l/kg (Janků)

Není jednoznačná korelace mezi hladinou a terapeutickým efektem. Mezi dávkou a koncentrací (saturační kinetika) není lineární vztah.