Plný název analytu

LIPÁZA (sérum)

Název metody pro nálezy

S-LPS

Synonymum názvu analytu

Lipasa, pankreatická lipáza

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mkat/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Nestanovovat v plazmě. Zabraňte hemolýze.

·       poznámka

Stanovení ruší hemolýza.Stanovení ovlivňuje renální insuficience (+) a opiáty (+).

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

0.35

1.12

 

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   Pokročilá chronická pankreatitis

§   mukoviscidóza

2.   Zvýšení

§   Akutní pankreatitis - koncentrace lipázy v séru je zvýšena výrazněji než amylázy a také déle přetrvává (v průměru je zvýšení 7-50x nad normu)

§   Akutní exacerbace chronické pankreatitidy

§   perforující nebo penetrující žaludeční vřed v oblasti pankreatu

§   obstrukce pankreatického duktu - konkrement, indikovaná léky (opiáty, kodein aj.)

§   akutní cholecystitis

§   obstrukce tenkého střeva

§   uzávěr mesenteriálních cév

§   akutní a chronické renální selhání

§   alkoholismus

§   diabetická ketoacidóza

§   po ERCP

 

Poznámka

§   Pankreatická lipáza je vedle amylázy hlavním enzymem secernovaným pankreatem, jehož sérová koncentrace se zvyšuje při onemocnění pankreatu.

§   Oproti amyláze, která je tvořena hlavně pankreatickým a parotickým isoenzymem, je lipáza charakteristická pouze pro pankreatickou tkáň.

§   Nevyskytuje se v parotis a neprochází do moče.

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura