Plný název analytu

:

LUTEINIZAČNÍ HORMON (serum)

Název metody pro nálezy

:

S-LH

Synonymum názvu metodiky

:

Lutropin

Analytický princip stanovení

:

Chemiluminiscenční imunoanalýza (IMMULITE - DPC)

Jednotky

:

U/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Vzorky séra je možné skladovat 14 dnů při 2 – 8 °C, 1 rok při minus 20 °C. Za laboratorní teploty je stabilita 8 dnů.

·       poznámka

:

§     Pacient k odběru nemusí být nalačno ani nevyžaduje zvláštní přípravu k odběru.

§     Hodnoty ovlivňuje menstruační cyklus, věk, pohlaví, fyzická zátěž, kouření.

§     Silně lipemické, ikterické či hemolytické vzorky mohou interferovat při stanovení.

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

 

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

Literární zdroj pro referenční hodnoty:

1.       IMMULITE and IMMULITE 2000 Reference Range Compendium, DPC, 2000

2.        Tietz,N.W., Clinical Guide to Laboratory Tests, Sounders Company, 1995

 

F

0

R

9

R

0.7

2.0

F

9

R

11

R

0.3

6.2

F

11

R

12

R

0.5

9.8

Menses

Folikulární fáze

1.1

11.6

 

Ovulační fáze

17.0

77.0

 

Luteální fáze

0.7

14.7

 

F

P.o. kontraceptiva

0.7

8.0

 

F

Postmenopauza

11.3

40.0

 

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

 

M

0

R

9

R

0.7

1.2

 

M

9

R

15

R

0.3

4.4

 

M

15

R

99

R

0.8

7.6

 

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.       Snížení - sekundární hypogonadismus

§          Kallmannův syndrom – autosomálně vrozený izolovaný deficit Gr-RH (hypotalamický gonadotropiny uvolňující hormon) – asi u 5% primární amenorey

§          Poškození hypofýzy -hypotalamu tumorem nebo traumatem, izolovaný deficit LH („fertile eunuch“)

§          Anorexia mentalis, těžký stres, malnutrice,

§          Sekundární ovariální insuficience


2.       Zvýšení 

§          Primární ovariální insuficience, polycystický ovariální syndrom (LH ­ a FSH v normě nebo ¯ )

§          Luteální fáze menstruačního cyklu

§          Kompletní testikulární feminizační syndrom

§          Stav po léčbě cytostatiky nebo po ozáření

§          Pubertas praecox (idiopatická nebo sekundární při poškození CNS)

§          Turnerův syndrom (primární amenorea, malý vzrůst, infantilní genitál)

§          Hypogonadismus podmíněný testikulárně (hodnota testosteronu je nízká)

 

Luteinizační hormon (LH) je glykoprotein tvořený podjednotkami alfa (shodná i pro HCG, TSH a FSH) a beta (specifická pro LH). Je vylučován bazofilními buňkami předního laloku hypofýzy. Sekrece LH je stimulována hypotalamem prostřednictvím luliberinu (GnRH) a bržděna vysokými koncentracemi progesteronu a estradiolu mechanizmem negativní zpětné vazby. U žen se koncentrace LH cyklicky mění. Ve folikulární fázi cyklu dochází ke zvyšování koncentrace LH až k peaku, po němž následuje ovulace. V luteální fázi vzrůstající produkce estrogenů inhibuje produkci GnRH a tím i LH a to až do začátku nového cyklu. Po oplodnění přebírá funkci LH HCG. V postmenopauze neprodukují vaječníky estrogeny a progesteron a neexistence zpětné vazby vede k vysokým koncentracím LH. Stanovení koncentrace LH v krvi umožňuje zjistit ovulaci a také abnormality osy hypotalamus - hypofýza - gonády. U mužů LH společně s FSH a testosteronem stimuluje spermatogenezi. Během prepubertálního vývoje indukuje FSH odpověď Leydigových buněk na LH.

 

Indikace k vyšetření

Ženy ve fertilním věku

Ženy v dospívání

Ženy v menopauze

Muži

   Poruchy cyklu, amenorea

   Dif.dg.sterility

   Ovariální insuficience

   Polycystický ovariální syn.

   Mentální anorexie

     Hypofyzární insuficience

     Předčasná puberta

     Opožděná puberta

     Ovariální insuficience

     Mentální anorexie

     Hypofyzární insuficience

     Krvácení v menopauze

     Hormonální terapie (HRT)

     Hypofyzární insuficience

     Azoospermie

     Oligospermie

 

Stadia vývoje genitálu u chlapců podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled genitálu

Průměrný věk

(věkové limity)

LH v séru

(U/l)

G1

Preadolescentní. Testes, skrotum a penis jsou zhruba téže velikosti a proporcí jako v časném dětství.

 

0.7 – 1.2

G2

Zvětšování testes a skrota. Kůže skrota tmavne a mění texturu. Malé, či žádné zvětšení penisu.

11.6 roků

(9.5 až 13.8)

0.3 – 4.4

G3

Zvětšování penisu do délky. Další růst testes a skrota.

12.9 roků

(10 až 14.9)

G4

Zvětšování velikosti penisu především do šířky, vývoj glans penis. Větší testes a skrotum, kůže skrota dále tmavne.

13.8 roků

(11.7 – 15.8)

0.5 – 4.7

G5

Genitálie dospělé velikosti a tvaru.

14.9 roků

0.7 – 10.6

 


 

Stadia vývoje prsů u dívek podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled prsu

Průměrný věk

(věkové limity)

LH v séru

(U/l)

M1

Preadolescentní mamma puerilis. Jen elevace bradavky.

8 až 10.5 roků

0.7 – 2.0

M2

Stadium poupěte: elevace bradavky a dvorce nad niveau.

11.3 roků

0.4 – 11.0

M3

Další zvětšování a elevace dvorce, jejich obrysy nejsou dosud odděleny.

12.3 roků

M4

Areola a bradavka vystupují nad úroveň prsu.

13.3 roků

0.9 – 13.0

M5

Zralé stadium.

15.3 roků

(13 až 18)

1.1 – 19.0

 

Stadia vývoje pubického ochlupení podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled pubického ochlupení

Průměrný věk

(věkové limity)

LH v séru (U/l)

Chlapci

Dívky

P1

Preadolescentní. Žádné pubické ochlupení.

 

0.7 – 1.2

0.7 – 2.0

P2

Sporý nárůst dlouhého, slabě pigmentovaného chmýří, rovného nebo mírně zvlněného, především při koření penisu nebo podél labií.

13.4

0.3 – 4.4

0.4 – 11.0

P3

Značně tmavší, hrubší a více vlnité ochlupení, které se šíří řídce přes symfýzu.

14.4 roků

(12 až 16)

P4

Již ochlupení adultního typu, plocha pokrytá ochlupením ke ale ještě značně menší než v dospělosti.

15.2 roků

(13 až 17.3)

0.5 – 4.7

0.9 – 13.0

P5

Adultní ochlupení v množství i kvalitě.

16 roků

0.7 – 10.6

1.1 – 19.0