Plný název analytu

:

1.      Mycoplasma hominis

2.      Ureaplasma urealyticum

Název metody pro nálezy

:

1.       M.hominis

2.       U.urealyticum

Synonymum názvu analytu

:

M. hominis, U. ureaplasma,

Analytický princip stanovení

:

Identifikace je založena na specifických metabolických  vlastnostech jednotlivých mikroorganismů setem MYCOPLASMA DUO (fa. BIO-RAD)

§        Hydrolýzu argininu způsobuje M. hominis

§        Hydrolýzu urey způsobuje U. urealyticum

Jednotky

:

Semikvantitativně kvalitativní stanovení

Odběrová souprava

:

§        Tampon na stěr (např. Cytobrush nebo Bactopic) – laboratoř nedodává

§        Lahvička s transportním mediem (2 ml) - dodá na požádání  laboratoř.

§        Soupravu uchovávejte při teplotě 2-8 °C.

§        Pro vyšetření nepoužívejte po datu exspirace.

Vyšetřovaný biologický materiál

:

1.      Genitální vzorky - stěr z uretry, endocervixu a vaginy - je nutné odebrat buňky stěrem mukozy !!!

2.      U dětí - nasofaryngeální a oční stěry

3.      Moč (8-10 ml)

Manipulace s materiálem

:

§        Tampon se stěrem nutno ihned vytřepat do 2 ml transportního media, doporučujeme při vytahování otřít o vnitřní stěnu lahvičky.

§        Po odběru (stěr, moč) je vhodné materiál dodat co nejrychleji do laboratoře, jinak je možné jej uchovávat 48 hodin při pokojové teplotě nebo 72 hodin v lednici při 2-8 °C.

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní do 24-48 hodin

Hodnocení testu

 

§        Průkaz urogenitálních mycoplasmat             Negativní

§        M. hominis                                                     Přítomno ve vysokém titru

§        M. hominis                                                     Přítomno v nízkém titru

§        U. ureaplasma                                               Přítomno ve vysokém titru

§        U. ureaplasma                                               Přítomno v nízkém titru

Poznámka

:

§        Doporučujeme vyšetřovat společně s Chlamydia trachomatis

§        Falešně negativní nález může být způsoben tím, že ve vzorku nebyly přítomny buňky (stěr, moč), na které mykoplasmata adherují !!!

Kód v Sazebníku výkonů

:

82117 (481 bodů) za oba patogeny

 

Indikace testu - podezření na mykoplasmatickou infekci.

 

Charakteristika mykoplasmat

§          Jedná se o komenzální organismy, které kolonizují sliznici urogenitálního traktu.

§          Mykoplasmata jsou zvlášť malé bakterie, chybí jim vlastní buněčná stěna, adherují ke stěně epiteliálních buněk sliznice urogenitálního traktu. Netvoří peptidoglykan, proto jsou rezistentní na betalaktamová antibiotika.

§          Podle šíření nákazy se tyto bakterie řadí mezi STD. Mycoplasma hominis se nachází u 15 % sexuálně aktivních mužů a žen. Ureaplasma urealyticum až u 40-80 % sexuálně aktivních.

 

Klinický obraz genitální mykoplasmatické infekce

§          Oba patogeny se mohou vyskytovat v močové trubici, aniž by působily nějaké obtíže, avšak mohou být původcem uretritidy či doprovázet nekapavčité uretritidy.

§          Mykoplazmatické genitální infekce doprovázejí často infekce chlamydiové.

§          Mykoplazmata žijí volně v trubici a drží se buněk epitelu, kde do 3 týdnů vytvoří souvislý povlak. Jejich škodlivost spočívá v tom, že vysávají z buněk epitelu živiny a vrací do nich jedovaté látky svého metabolismu.

§          M. hominis kolonizuje urogenitální systém pacientek s vaginitidou, cervicitidou, salpingitidou, pyelonefritidou, endometritidou, u abscesů Bartholinské žlázy. U mužů bývá prokázána při prostatitidě.

§          U. urealyticum bývá přítomna při uretritidě, Reiterova syndromu, u chronické prostatitidy a sterility. Ureaplasmové infekce mají souvislost s chorioamnionitidou, habituelními potraty, předčasným porodem, nízkou porodní váhou novrozenců, perinatální nemocností a mortalitou.


 

Přenos infekce

Nejčastější přenos je heterosexuální genitální styk, ale v současnosti probíhají výzkumy přenosu orálně genitální cestou u homosexuálů, který je pravděpodobně též možný.

 

Terapie

Genitální mykoplazmata jsou citlivá především k antibiotikům tetracyklinové, méně makrolidové řady. V graviditě lze použít cefalosporiny I.generace.

 

Literatura

Havlík J. a kol.: Infekční nemoci, Galén, Praha, 2002