Plný název analytu

:

PHENYTOIN (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-Fenytoin

Generický název

:

Phenytoinum, Diphenylhydantoinum

Speciality (registrované)

:

SODANTON, SANEPIL, EPANUTIN, PHENHYDAN, EPILAN

Analytický princip stanovení

:

Fluorescenční imunoanalýza (Abbott)

Jednotky

:

umol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Neodebírat do zkumavek se separačním gelem - možnost vyvázání analytu.

·       poznámka

:

Odběr před následující dávkou, dobu a množství poslední aplikované dávky poznamenejte na žádanku.

Dostupnost vyšetření

:

1x týdně (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Terapeutické rozmezí (TR)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní TR

Horní TR

Poznámka

F+M

0

 

99

R

40

79

Přepočet : mg/l x 3.96 = umol/l

Farmakologie - antiepileptikum

Toxické projevy - nystagmus, vertigo, ataxie, psychózy, křeče, u chronické léčby hyperplazie dásní, anémie a osteomalacie.

Farmakokinetika

Absorpce - po p.o. podání je téměř kompletní, ale variabilní, snižuje se u velkých dávek. Biologická dostupnost se mění podle složení preparátu.

Metabolismus - aromatickou hydroxylací, která je omezena metabolickou kapacitou jater a může být kompetitivně snížena přítomností látek užívajících stejnou degradační cestu.

Vylučování - 50 - 70% z podané dávky se vylučuje jako volný nebo konjugovaný metabolit, vylučování metabolitu je závislé na podané dávce a klesá s rostoucí dávkou. Méně než 5% podané dávky se vylučuje v nezměněné formě. Asi do 15% se eliminuje stolicí.

Poločas eliminace - plazmatický 7 - 60 hodin, je závislý na dávce, zvyšuje se se zvyšující se dávkou.

Mezi dávkou a koncentrací není lineární vztah. Přetrvávání zvýšených hladin při předávkování je proto z důvodů saturační kinetiky možné.

Při neúspěšné terapii je nutné sledovat plazmatickou koncentraci. Bylo popsáno paradoxní zvýšení křečové aktivity po předávkování, kdy snížení hladiny na terapeutickou vedlo ke snížení křečové aktivity.