Plný název analytu

PROLAKTIN (sérum)

Název metody pro nálezy

S-Prolaktin

Synonymum názvu metodiky

Prolactin, PRL

Analytický princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (Beckman Coulter)

Jednotky

mIU/l               (ng/ml x 21.2 = mIU/l)

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

Vzorky séra je možné skladovat 3 dny při 2 – 8 °C, 1 rok při minus 20 °C. Za laboratorní teploty je stabilita 24 hodin.

·       poznámka

Odběr krve po 3-4 hodinách po probuzení. Nelze použít zkumavky s EDTA nebo citrátem.

Hodnoty ovlivňuje věk, pohlaví, gravidita, fyzická zátěž (+), kouření

(-), cirkadiánní rytmy, dieta, léky.

Silně lipemické, ikterické či hemolytické vzorky mohou interferovat při stanovení.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

 

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

F

0

D

7

D

660

6950

M

0

D

7

D

1230

8310

F

7

D

15

D

1150

6910

M

7

D

15

D

950

5390

F

15

D

3

R

100

1420

M

15

D

3

R

160

1040

F

3

R

12

R

70

320

M

3

R

10

R

60

270

Menses

Folikulární fáze                                 

95

700

M

10

R

99

R

56

278

Ovulační fáze                                  

130

980

Literární zdroj pro referenční hodnoty:

§  Beckman Coulter 2010

§  Reference Range Compendium, DPC, 2000

Luteální fáze                                   

100

850

Gravidita

1. trimestr

70

910

2. trimestr

280

3520

3. trimestr

280

6740

F

Premenopauza

70

566

F

Postmenopauza

58

416

 

Indikace k vyšetření

Ženy ve fertilním věku

Muži

§   Poruchy cyklu, amenorea

§   Dif.dg.sterility

§   Poruchy laktace, galaktorea

§   Dg.hypofyzárních hyperfunkčních syndromů

§   Hypofyzární insuficience

§   Kontrola substituce po operaci nádorů hypofýzy

§   Testikulární insuficience

§   Azoospermie, oligospermie

§   Hypofyzární insuficience

§   Galaktorea

§   Dg.hypofyzárních hyperfunkčních syndromů

§   Kontrola substituce po operaci nádorů hypofýzy

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.     Zvýšení

a)   Fyziologické

§   Gravidita

§   Poporodní laktace

§   Stres (např. po gynekologickém vyšetření, operace)

b)   Patologické

§   Adenomy hypofýzy produkující prolaktin (prolaktinomy), jiné tumory rostoucí v oblasti hypofýzy

§   Hypotalamo-hypofyzární postižení (např. sarkoidóza, granulomatózní onemocnění, kraniofaryngeom, metastázy, syndrom prázdné selly)

§   Anorexia mentalis, polycystický ovariální syndrom, renální insuficience, trauma hrudníku

§   Adrenální insuficience

§   Insulinem indukovaná hypoglykémie

§   Stimulace léky – sulprid, metyldopa, reserpin, metoclopramid, domperidon, cimetidin, estrogeny (vysoké dávky)

§   Hypotalamická stimulace při hypotyreóze

2.     Snížení – Hypofyzární apoplexie (Sheehanův syndrom)

 

Stadia vývoje genitálu u chlapců podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled genitálu

Průměrný věk

(věkové limity)

PRL v séru

(mIU/l)

G1

Preadolescentní. Testes, skrotum a penis jsou zhruba téže velikosti a proporcí jako v časném dětství.

 

68 - 358

G2

Zvětšování testes a skrota. Kůže skrota tmavne a mění texturu. Malé, či žádné zvětšení penisu.

11.6 roků

(9.5 až 13.8)

76 - 276

G3

Zvětšování penisu do délky. Další růst testes a skrota.

12.9 roků

(10 až 14.9)

G4

Zvětšování velikosti penisu především do šířky, vývoj glans penis. Větší testes a skrotum, kůže skrota dále tmavne.

13.8 roků

(11.7 – 15.8)

95 - 335

G5

Genitálie dospělé velikosti a tvaru.

14.9 roků

55 - 360

 

Stadia vývoje prsů u dívek podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled prsu

Průměrný věk

(věkové limity)

PRL v séru

(mIU/l)

M1

Preadolescentní mamma puerilis. Jen elevace bradavky.

8 až 10.5 roků

70 - 360

M2

Stadium poupěte: elevace bradavky a dvorce nad niveau.

11.3 roků

74 - 445

M3

Další zvětšování a elevace dvorce, jejich obrysy nejsou dosud odděleny.

12.3 roků

M4

Areola a bradavka vystupují nad úroveň prsu.

13.3 roků

66 - 314

M5

Zralé stadium.

15.3 roků

(13 až 18)

98 - 445

 

Stadia vývoje pubického ochlupení podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled pubického ochlupení

Průměrný věk

(věkové limity)

PRL v séru (U/l)

Chlapci

Dívky

P1

Preadolescentní. Žádné pubické ochlupení.

 

68 - 358

70 - 360

P2

Sporý nárůst dlouhého, slabě pigmentovaného chmýří, rovného nebo mírně zvlněného, především při koření penisu nebo podél labií.

13.4

76 - 276

74 - 445

P3

Značně tmavší, hrubší a více vlnité ochlupení, které se šíří řídce přes symfýzu.

14.4 roků

(12 až 16)

P4

Již ochlupení adultního typu, plocha pokrytá ochlupením ke ale ještě značně menší než v dospělosti.

15.2 roků

(13 až 17.3)

95 - 335

66 - 314

P5

Adultní ochlupení v množství i kvalitě.

16 roků

55 - 360

98 - 445