Plný název analytu

:

TESTOSTERON CELKOVÝ (serum)

Název metody pro nálezy

:

S-Testosteron

Synonymum názvu metodiky

:

 

Analytický princip stanovení

:

Chemiluminiscenční imunoanalýza (Beckman Coulter)

Jednotky

:

nmol/l               ng/dl x 0.035 = nmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Vzorky séra je možné skladovat 3 dny při 2-8 °C, 6 měsíců při minus 20 °C. Za laboratorní teploty je stabilita 24 hodin.

·       poznámka

:

§     Hodnoty ovlivňuje věk, pohlaví, cirkadiánní rytmus (maximum v 7:00 ráno, minimum okolo 20:00 večer), steroidy, kontraceptiva, fyzická zátěž (+), immobilizace (-).

§     Silně lipemické, ikterické či hemolytické vzorky mohou interferovat při stanovení.

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní (v indikovaných případech statim dle domluvy)

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F

0

R

99

R

0

2.6

 

Zdroj pro referenční hodnoty:

1.       IMMULITE and IMMULITE 2000 Reference Range Compendium, DPC, 2000

2.       Tietz,N.W., Clinical Guide to Laboratory Tests, Sounders Company, 1995

3.        Beckman Coulter

M

0

D

1

M

2.63

14.00

M

1

M

5

M

0.03

6.14

M

5

M

12

M

0.07

0.24

M

1

R

10

R

0.07

1.05

M

10

R

11

R

0.18

2.45

M

11

R

13

R

0.42

9.80

M

13

R

14

R

3.68

19.10

M

14

R

18

R

9.30

28.00

M

18

R

99

R

10.60

27.10

 

 

Indikace k vyšetření

Děti v pubertě

Ženy

Muži

       Testikulární poruchy u chlapců

       Ovariální poruchy u dívek

       Onemocnění nadledvin u obou pohlaví

       Opožděná puberta

 

       Hirsutismus

       Testikulární feminizace

       Tumory ovárií produkující testosteron

       Polycystická ovária

       Poruchy menstruačního cyklu

       Amenorea, neplodnost

       Testikulární insuficience

       Kontrola léčby testikulární insuficience

       Neplodnost

       Impotence

       Gynekomastie

 

 

Muži:

§          Testosteron je syntetizován v intersticiálních Leydigových buňkách varlat a je regulován ICSH nebo LH.

§          Testosteron je zodpovědný za rozvoj sekundárních pohlavních znaků.

§          Stanovení testosteronu slouží k posouzení hypogonadálních stavů. Zvýšená koncentrace - úplná androgenní rezistence.

§          Snížená koncentrace - hypogonadismus, estrogenní terapie, Klinefelterův syndrom, hypopituitarismus, jaterní cirrhosa.

 

Ženy:

§          Zdrojem testosteronu jsou nadledvinky, vaječníky a periferní metabolismus androstendionu.

§          Zvýšená koncentrace - polycystické vaječníky, tumor vaječníků, tumory a hyperplazie nadledvinek, podávání androgenů.

§          Testosteron cirkuluje převážně vázaný na bílkoviny, zejména na hormon vázající pohlavní hormony SHBG, v menší míře na albumin a globulin vázající kortisol.

§          Změny koncentrací vazebných proteinů mohou významně ovlivnit koncentraci cirkulujícího testosteronu. Z toho důvodu se používá index volných androgenů FAI, vypočítaný jako poměr koncentrace celkového testosteronu a SHBG.

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.       Zvýšení

§          Idiopatická pubertas preacox u chlapců (hodnoty mohou být na úrovni dospělích)

§          Kongenitální adrenální hyperplazie (deficit 21-hydroxylasy a 11-beta-hydroxylasy)

§          Některé tumory kůry nadledvin, extragonadální tumory produkující gonadotropiny u mužů

§          Virilizující ovariální tumory, arhenoblastom, virilizující luteom

§          Idiopatický hirsutismus

§          Onemocnění trofoblastu během gravidity

§          Krátkodobá intenzivní fyzická zátěž

2.       Snížení

§          Kongenitální adrenální hyperplazie (deficit 17-alfa-hydroxylasy a cholesteroldesmolasy))

§          Downův syndrom, myotonická dystrofie

§          Snižení SHBG (transportní protein) v důsledku urémie nebo jaterní insuficience

§          Kryptorchismus, opožděná puberta u chlapců

§          Testikulární feminizace

§          Primární (např.orchiectomie) a sekundární (hypopituitarismus) hypogonadismus, terapie estrogeny

§          Klinefelterův syndrom (hodnoty nižší než u mužů, ale vyšší než u žen a mužů po orchiectomii)

 

Stadia vývoje genitálu u chlapců podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled genitálu

Průměrný věk

(věkové limity)

TEST v séru

(nmol/l)

G1

Preadolescentní. Testes, skrotum a penis jsou zhruba téže velikosti a proporcí jako v časném dětství.

 

0.07 – 1.05

G2

Zvětšování testes a skrota. Kůže skrota tmavne a mění texturu. Malé, či žádné zvětšení penisu.

11.6 roků

(9.5 až 13.8)

0.18 – 2.45

G3

Zvětšování penisu do délky. Další růst testes a skrota.

12.9 roků

(10 až 14.9)

0.42 – 9.80

G4

Zvětšování velikosti penisu především do šířky, vývoj glans penis. Větší testes a skrotum, kůže skrota dále tmavne.

13.8 roků

(11.7 – 15.8)

3.68 – 19.10

G5

Genitálie dospělé velikosti a tvaru.

14.9 roků

9.30 – 28.00

 

 

Stadia vývoje prsů u dívek podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled prsu

Průměrný věk

(věkové limity)

TEST v séru

(nmol/l)

M1

Preadolescentní mamma puerilis. Jen elevace bradavky.

8 až 10.5 roků

0.04 – 0.70

M2

Stadium poupěte: elevace bradavky a dvorce nad niveau.

11.3 roků

0.18 – 1.10

M3

Další zvětšování a elevace dvorce, jejich obrysy nejsou dosud odděleny.

12.3 roků

0.35 – 1.10

M4

Areola a bradavka vystupují nad úroveň prsu.

13.3 roků

0.50 – 1.40

M5

Zralé stadium.

15.3 roků

(13 až 18)

0.35 – 1.40

 

Stadia vývoje pubického ochlupení podle Tannera a Marschalla (1969)

Stadium

Vzhled pubického ochlupení

Průměrný věk

(věkové limity)

TEST v séru (nmol/l)

Chlapci

Dívky

P1

Preadolescentní. Žádné pubické ochlupení.

 

0.07 – 1.05

0.04 – 0.70

P2

Sporý nárůst dlouhého, slabě pigmentovaného chmýří, rovného nebo mírně zvlněného, především při koření penisu nebo podél labií.

13.4

0.18 – 2.45

0.18 – 1.10

P3

Značně tmavší, hrubší a více vlnité ochlupení, které se šíří řídce přes symfýzu.

14.4 roků

(12 až 16)

0.42 – 9.80

0.35 – 1.10

P4

Již ochlupení adultního typu, plocha pokrytá ochlupením k symfýze, ale ještě značně menší než v dospělosti.

15.2 roků

(13 až 17.3)

3.68 – 19.10

0.50 – 1.40

P5

Adultní ochlupení v množství i kvalitě.

16 roků

9.30 – 28.00

0.35 – 1.40