Plný název analytu

TRIGLYCERIDY (sérum)

Název metody pro nálezy

S-Triglyceridy

Synonymum názvu analytu

Triacylglyceroly

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

§  Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 až 14 hodin.

§  Oddělení séra a krevních elementů do 3 hodin.

·       poznámka

§  Jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu.

§  Stanovení ruší ikterické zbarvení séra..

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Dostupnost vyšetření

Rutinní

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

 

F+M

 

0

 

 

99

 

R

 

0.5

 

2.0

(přísněji 1.7)

Literatura:

Společné doporučení českých odborných společností - Kolektiv autorů: Prevence ischemické choroby srdeční v dospělém věku in:

Ø  Vnitř Lék, 49, 2000 Suppl, s.14-22

Ø  PL, 81, 2001, č.6, s.315-322

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

·       Abetalipoproteinémie

·       Malnutrice

·       Změna dietních zvyklostí

·       Výrazná fyzická zátěž (přechodný jev)

·       Některé léky - např. alfa blokátory, kyselina askorbová, fenformin, clofibrat, metformin aj.

2.   Zvýšení

·       Geneticky podmíněné hyperlipidémie

·       Deficit lipoproteinové lipázy

·       Deficit apo CII

·       Familiární hypertriglyceridémie

·       Dysbetalipoproteinémie

·       Jaterní onemocnění

·       Nefrotický syndrom

·       Hypothyreóza

·       Diabetes mellitus

·       Alkoholismus

·       Dna

·       Pankreatitis

·       Von Gierkeho nemoc

·       AIM - vrchol za 3 týdny, zvýšení může přetrvávat až 1 rok

·       Akutní infekční onemocnění - např.virózy

·       Gravidita

·       Některé léky - např. thiazidová diuretika, kortikosteroidy, cholestyramin, amiodaron, perorální kontraceptiva, syntetické estrogeny

 

Poznámka

Vyšetřování hladin lipidů v séru by nemělo být prováděno během akutních onemocnění a stresu (např.AIM, iktus, gravidita, trauma apod.) - možnost ovlivnění získaných hodnot.

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura