Plný název analytu

URÁT (moč)

Název metody pro nálezy

U-Urát

Synonymum názvu analytu

Kyselina močová

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l (mmol/24 u sbírané moče)

Vyšetřovaný biologický materiál

Moč

·       odebírá se

Moč

·       druh odběru

Jednorázový nebo sbíraná moč

·       odebírané množství (ml)

10 (u sbírané moči nutno dodat celý objem)

·       manipulace s materiálem

U sbírané moče užívejte plastové sběrné nádoby určené jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Na průvodku nutno vyznačit přesnou dobu sběru, do laboratoře dodejte celý objem moče. Moč skladujte při +4 až +80C.

·       poznámka

§  Vyloučené množství závisí na obsahu purinů v dietě, nemocný by měl proto zaznamenat jídelníček v době sběru moče.

§  Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž a dieta.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

99

R

0.4

4.0

Platí pro množství vyloučené za 24 hodin (mmol/24)

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   xantinurie

§   deficit kyseliny listové

§   chronická otrava olovem

2.   Zvýšení

§   Leshův - Nyhanův syndrom - syndrom kongenitální hyperurikémie - deficit enzymu hypoxanthinguaninfosforibosyltransferázy, vyskytuje se výhradně u chlapců

§   Wilsonova nemoc

§   cystinosis

§   leukémie

§   virová hepatitis

§   polycythemia vera

§   „sickle cell“ anémie

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura