Plný název analytu

UREA (sérum)

Název metody pro nálezy

S-Urea

Synonymum názvu analytu

Močovina

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Sérum

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

3

·       manipulace s materiálem

 

·       poznámka

Stanovení ovlivňuje gravidita (+), věk a proteinová dieta.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

15

R

2.6

7.5

 

F+M

15

R

90

R

2.6

8.3

F+M

90

R

99

R

3.6

11.1

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

§   dieta - s nízkým obsahem proteinů a s vysokým uhlovodanů, parenterální výživa, malnutrice

§   těžké jaterní poškození (až selhání) - hepatotoxické léky, otravy (Amanita, paracetamol), hepatitis

§   zvýšená potřeba syntézy bílkovin - pozdní gravidita, dětský věk, akromegalie, malnutrice, anabolika

§   nefrotický syndrom (u některých pacientů)

§   SIADH - syndrom nepřiměřené sekrece ADH

2.   Zvýšení

§   zhoršení renálních funkcí - akutní a chronická onemocnění ledvinného parenchymu

§   prerenální azotémie v důsledku redukce prokrvení ledvin - kongestivní srdeční selhání, šok, deficit tekutin a iontů (emese, diarrhea, nadměrné pocení, zvýšená diuréza)

§   postrenální azotémie - obstrukce vývodných močových cest

§   zvýšený katabolismus bílkovin (sérový kreatinin zůstává v normě) - krvácení do GIT, AIM, stres, popáleniny

§   dieta s vysokým obsahem proteinů

 

Lékové interference

1.   Snížení - růstový hormon

2.   Zvýšení – kortikosteroidy, nefrotoxické léky, tetracyklinová antibiotika

 

Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura