Plný název analytu

UREA (moč - jednorázová, sbíraná)

Název metody pro nálezy

U-Urea, příp.dU-Urea

Synonymum názvu analytu

Močovina

Analytický princip stanovení

Absorpční spektrofotometrie

Jednotky

mmol/l, příp.mmol/d

Vyšetřovaný biologický materiál

Moč

·       odebírá se

Moč

·       druh odběru

Jednorázový nebo sbíraná moč za 24 hodin

·       odebírané množství (ml)

10 (vzorek z celkového množství)

·       manipulace s materiálem

U sbírané moče užívejte plastové sběrné nádoby určené jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Na průvodku nutno vyznačit přesnou dobu sběru a objem moče s přesností na 10 ml. Moč skladujte při +4 až +80C.

·       poznámka

§  Stanovení ovlivňuje proteinová dieta, infúze aminokyselin.

§  Přednost má stanovení ve sbírané moči.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

 

1

M

10

17

·       Hodnoty ve sbírané moči za 24 hodin

F+M

1

M

1

R

33

67

F+M

1

R

15

R

67

330

F+M

15

R

99

R

333

583

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.   Snížení

·       gravidita

·       dieta s vysokým obsahem uhlohydrátů a nízkým obsahem proteinů

·       rekonvalescence (anabolismus proteinů)

·       onemocnění jater (snížená syntéza)

·       toxémie

·       některé formy renálního poškození a renální insuficience

 

2.   Zvýšení

·       dieta s vysokým obsahem proteinů

·       hyperthyreóza

·       postoperačně - období katabolismu

·       energeticky náročné stavy spojené s katabolismem proteinů - trauma, těžké infekce, šokové stavy, popáleniny, komplikovaný postoperační průběh

 

Poznámka

Stanovení množství vyloučené dusíku urey v gramech ve sbírané moči za 24 hodin lze využít k výpočtu ztrát tzv.nebílkovinného dusíku, který ukazuje na stav katabolismu (event.anabolismu) v organismu a slouží ke zjištění dusíkové bilance (pozitivní či negativní) - důležitý podklad pro vedení enterální či parenterální výživy u komplikovaných stavů.


 

Katabolický dusík [g] = U-urea [mmol/l] x diuréza [l] x 0.028 x 1.2 + delta S-urea [mmol/l] x 0.028 x hmotnost [kg] x faktor celkové tělesné vody + ztráty kůží a stolicí

 

·       delta S-urea                         = rozdíl koncentrací mezi dvěmi posledními vzorky

·       faktor celkové tělesné vody = muži = 0.55, ženy = 0.60

·       ztráty kůží a stolicí               = tělesná teplota [0C]    (37 0C = 1.0 g N, 37-38 0C = 1.3 g N)

                                                                                                  

 Literatura

§ Zima T. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2002

§ Tietz N.W. Clinical Guide to Laboratory Tests. Philadelphia: Saunders. 1995

§ Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000

§ Firemní literatura