Plný název analytu

:

VITAMIN B12 (sérum)

Název metody pro nálezy

:

S-Vitamin B12

Synonymum názvu analytu

:

Cyanokobalamin, kobalamin

Analytický princip stanovení

:

Chemiluminiscenční imunoanalýza (Beckman Coulter)

Jednotky

:

pmol/l

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Sérum

·       odebírá se

:

Krev

·       druh odběru

:

Srážlivá venózní krev

·       odebírané množství (ml)

:

3

·       manipulace s materiálem

:

Vzorek chraňte před světlem (-), zabraňte hemolýze.

·       poznámka

:

§         Stabilita analytu je 15 minut při 20-250C, 4 hodin při 4-80C, 2 měsíce při –200C.

§         Stanovení ruší heparin, askorbát a fluoridy.

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

 

Věk do

 

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F

0

R

1

R

170

1100

 

Hodnoty 0 – 96 pmol/l Þ deficit vitaminu B12

F

1

R

3

R

300

900

F

3

R

6

R

230

1040

F

6

R

9

R

180

860

F

9

R

12

R

150

750

F

12

R

18

R

130

600

M

0

R

1

R

220

900

M

1

R

3

R

195

900

M

3

R

6

R

180

800

M

6

R

9

R

200

860

M

9

R

12

R

135

800

M

12

R

18

R

160

640

F+M

18

R

99

R

140

490

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.       Snížení (neléčený deficit vitaminu B12 obvykle vede k megaloblastické anémii)

§          Nedostatek vnitřního faktoru (VF) – kongenitální deficit, totální nebo parciální gastrektomie, atrofická gastritis, protilátky proti VF

§          Perniciózní anémie, Z.-E. syndrom, pankreatitis, dietní nedostatek B12 – vegetariánská strava

§          Malabsorpce – např.regionální ileitis, stavy po resekci střeva, celiakie, sprue, insuficience pankreatu, achlorhydrie

§          Hereditární onemocnění – acidurie kys.orotové, deficit transcobalaminu, Immerslund-Grösbeckův syndrom

§          Poslední trimestr gravidity – pokles až o 20%, laktace

2.       Zvýšení

§          Chronická renální insuficience, těžká srdeční kongestivní insuficience, diabetes mellitus

§          Zvýšené hladiny transcobalaminu

§          Akutní a chronická myeloidní leukémie, chronická lymfatická leukémie – asi u 1/3 případů

§          Leukocytóza, polycythemia vera, erytroleukémie, monocytární leukémie (v některých případech)

§          Některé karcinomy (zvláště ty s metastázami do jater)

§          Onemocnění jater – akutní a chronická hepatitis, cirhóza, jaterní kóma, léky indukovaná cholestáza

§          Proteinová malnutrice

 

Poznámka

§          Snížené hladiny vitaminu B12 často doprovázejí přítomný deficit kyseliny listové (folátu).

§          Hladiny vitaminu B12 jsou snižovány in vivo: (1) požívání alkoholu (větší množství déle než 2 týdny), (2) léky – aminoglykosidy, neomycin, antikonvulsiva (fenytoin, fenobarbital, primidon), cholestyramin, cimetidin, metformin, kontraceptiva, triamteren, ranitidin, pentamidin, PAS.