Plný název analytu

hemoglobin (plná krev)

Název metody pro nálezy

B-Hemoglobin

Synonymum názvu analytu

Červené krevní barvivo

Analytický princip stanovení

Přístroj - fotometrické stanovení

Jednotky

g/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Plná krev

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Nesrážlivá venózní krev s EDTA

 

·       odebírané množství (ml)

Podle množství EDTA s dodržením objemu krve dle výrobce

·       manipulace s materiálem

§  Ihned po odběru dobře promíchat EDTA s krví – prevence mikrotrombů.

§  Test provést optimálně do 5 hodin po odběru.

§  Transport a uchování vzorků při teplotě 15-25 0C - ne do chladničky !!!

§  Vzorky nevystavovat třepání a změnám teplot !!!

 

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty hemoglobinu (g/l) (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

D

3

D

145

225

 

Zdroj:

Doporučení ČHS 2015

http://www.hematology.cz/doporuceni-chs-meze.php

 

Poznámka:

Během gravidity „fyziologicky“ vlivem hemodiluce dochází od 8.týdne (s maximem v 16-22.týdnu) k poklesu hemoglobinu průměrně na 110 g/l. Po porodu opět návrat k normálním hodnotám

F+M

3

D

14

D

135

215

F+M

14

D

1

M

125

205

F+M

1

M

2

M

100

180

F+M

2

M

3

M

90

140

F+M

3

M

6

M

95

135

F+M

6

M

2

R

105

135

F+M

2

R

6

R

115

135

F+M

6

R

12

R

115

155

F

12

R

15

R

120

160

M

12

R

15

R

130

160

F

15

R

99

R

120

160

M

15

R

99

R

135

175

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot (také viz. změny počtu erytrocytů)

1.     Zvýšení (polyglobulie, polycytemie)

1.1.   polycythaemia vera – splenomegalie, leukocytóza, trombocytemie, vyšší hladiny vitaminu B12 a urátu v séru

1.2.   sekundární polyglobulie

§   vrozené srdeční vady

§   chronická bronchitis a CHOPN

§   dehydratace

§   delší pobyt v nadmořské výšce

2.     Snížení

2.1.   anémie

2.2.   gravidita

3.     Hemoglobinopatie - viz.erytrocyty