Plný název analytu

hematokrit (plná krev)

Název metody pro nálezy

B-Hematokrit

Synonymum názvu analytu

Ht, HTK, HTC

Analytický princip stanovení

Výpočet: Poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve

Jednotky

1

Vyšetřovaný biologický materiál

Plná krev

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Nesrážlivá venózní krev s EDTA

 

·       odebírané množství (ml)

Podle množství EDTA s dodržením objemu krve dle výrobce

·       manipulace s materiálem

§  Ihned po odběru dobře promíchat EDTA s krví – prevence mikrotrombů.

§  Test provést optimálně do 5 hodin po odběru.

§  Transport a uchování vzorků při teplotě 15-25 0C - ne do chladničky !!!

§  Vzorky nevystavovat třepání a změnám teplot !!!

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty hematokritu (1) (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

D

3

D

0.45

0.67

 

Zdroj:

Doporučení ČHS 2015

http://www.hematology.cz/doporuceni-chs-meze.php

 

Poznámka:

Během gravidity „fyziologicky“ vlivem hemodiluce dochází od 8.týdne (s maximem v 16-22.týdnu) k poklesu hematokritu průměrně na 0.33. Po porodu opět návrat k normálním hodnotám

F+M

3

D

14

D

0.42

0.66

F+M

14

D

1

M

0.39

0.63

F+M

1

M

2

M

0.31

0.55

F+M

2

M

3

M

0.28

0.42

F+M

3

M

6

M

0.29

0.41

F+M

6

M

2

R

0.33

0.39

F+M

2

R

6

R

0.34

0.40

F+M

6

R

12

R

0.35

0.45

F

12

R

15

R

0.36

0.46

M

12

R

15

R

0.37

0.49

F

15

R

99

R

0.35

0.47

M

15

R

99

R

0.40

0.50

 

Klinická interpretace

Ø  Zvýšené a snížené hodnoty se nachází u podobných stavů, u kterých jsou i abnormální hodnoty počtu erytrocytů. Je však nutno přihlédnout k anomáliím erytrocytů – zejména k mikrocytóze a makrocytóze.

Ø  Diagnostický význam je hlavně u anémií k výpočtu hodnot červené krvinky (viz.dále MCV).