Plný název analytu

retikulocyty (plná krev)

Název metody pro nálezy

B-Retikulocyty

Synonymum názvu analytu

 

Analytický princip stanovení

Mikroskopické počítání v krevním nátěru po speciálním barvení

Jednotky

1 (počet na 1000 erytrocytů)

Vyšetřovaný biologický materiál

Plná krev

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Nesrážlivá venózní krev s EDTA

·       odebírané množství (ml)

Podle množství EDTA s dodržením objemu krve dle výrobce

·       manipulace s materiálem

§  Ihned po odběru dobře promíchat EDTA s krví – prevence mikrotrombů.

§  Test provést optimálně do 5 hodin po odběru.

§  Transport a uchování vzorků při teplotě 15-25 0C - ne do chladničky !!!

§  Vzorky nevystavovat třepání a změnám teplot !!!

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

1

D

3

D

0.035

0.054

 

Zdroj:

Doporučení ČHS 2015

http://www.hematology.cz

F+M

3

D

14

D

0.011

0.024

F+M

14

D

1

M

0.011

0.024

F+M

1

M

2

M

0.021

0.035

F+M

2

M

3

M

0.016

0.027

F+M

3

M

6

M

0.016

0.027

F+M

6

M

2

R

0.001

0.018

F+M

2

R

6

R

0.008

0.015

F+M

6

R

12

R

0.010

0.019

F+M

12

R

15

R

0.009

0.015

F+M

15

R

99

R

0.005

0.025

 

Retikulocyty

1.     Jsou to velmi mladé erytrocyty obsahující ještě zbytky ribosomální RNA z cytoplazmy méně zralých buněk červené řady.

2.     Mají význam pro posouzení funkce kostní dřeně

Ø  snížená tvorba retikulocytů nebo jejich nedostatek F snížená erytropoéza (útlum krvetvorby)

Ø  zvýšená tvorba retikulocytů F zvýšená erytropoéza (krvácení, hemolýza)