Plný název analytu

AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ ČAS

Název metody pro nálezy

B-APTT

Synonymum názvu analytu

aPTT

Analytický princip stanovení

Turbidimetrie

Jednotky

Sekunda

Vyšetřovaný biologický materiál

Plazma

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Nesrážlivá venózní krev s citrátem (1 díl citrátu + 9 dílů krve)

CAVE - nepoužívat krev odebranou na sedimentaci ani krev s EDTA

- nepoužívat krev kontaminovanou heparinem z i.v. katetrů

·       odebírané množství (ml)

Podle množství citrátu s dodržením objemu (1:9) krve dle výrobce

·       manipulace s materiálem

§  Ihned po odběru dobře promíchat citrát s krví – prevence mikrotrombů.

§  U pacientů bez terapie heparinem test provést optimálně do 4 hodin po odběru.

§  U pacientů s terapií heparinem test provést optimálně do 1 hodiny po odběru.

§  Transport a uchování vzorků při teplotě 15-25 0C - ne do chladničky !!!

§  Vzorky nevystavovat třepání a změnám teplot !!!

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH (R)

Horní RH (R)

Jednotky: Sekundy

F+M

0

R

99

R

22.0

35.0

M.Pecka:Přehled laboratorní hematologie IV., Galén, Praha, 2000

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH (R)

Horní RH (R)

Jednotky: Poměr pacient/norma

F+M

0

D

28

D

0,8

1,5

Doporučení   ČHS ČSL JEP:

Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení – děti + dospělí

Viz :  www.hematology.cz

F+M

29

D

1

R

0,8

1,3

F+M

1

R

11

R

0,8

1,2

F+M

11

R

16

R

0,8

1,3

F+M

16

R

99

R

0,8

1,2

 

Charakteristika

Koagulační test – komplexní screeningový test informující o funkci faktorů vnitřního koagulačního systému (faktory I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII).

 

Princip metody

Určení koagulačního času až do vzniku fibrinového vlákna (koagulometr).

 

Indikační oblast

1.     Monitorování antikoagulační terapie nefrakcionovaným heparinem

2.     Detekce poruch koagulace – hemofilie A a B, průkaz inhibitorů nebo deficitu faktorů vnitřního systému koagulace

3.     Lupus antikoagulans

4.     Onemocnění spojená s možností poruch koagulace – např. krvácivé stavy, hepatopatie, malabsorpční syndrom, malnutrice

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

Zkrácení koagulačního času

Prodloužení koagulačního času

Hodnoty v normě

 

Zásady odběru krve

1.     KRÁTKÉ zaškrcení žíly po dobu max.1min.

2.     RYCHLÝ, pokud možno šetrný vpich, optimálně nepoužívat první 2ml krve -obtížné dodržet při uzavřeném systému - tehdy alespoň nenabírat zkumavku pro koagulace jako první (po biochemii, KO...).

3.     OPATRNÉ nasátí krve (zamezit tvorbě bublin a pěny) - lépe nechat volně vytékat.

4.     PŘESNÉ dodržení objemu (1+ 9), jednorázové zkumavky plnit až po značku !!!

5.     IHNED PROMÍCHAT opatrným převracením!!!

6.     NETŘEPAT vzorek !!!

7.     PO ODBĚRU ohlídat možné prodloužené krvácení ze vpichu.

 

Správný odběr je pro kvalitu koagulačních vyšetření rozhodující - dle literatury 60% falešných laboratorních výsledků má za příčinu nesprávně provedený odběr (tvorba malého množství trombinu, aktivace koagulačních faktorů, "neviditelná tvorba fibrinu", tvorba nezachytitelných mikrotrombů) Þ příčinou je nejčastěji příliš dlouhý odběr, tenká jehla nebo prudké vpuštění krve do zkumavky!!!