Plný název analytu

FIBRINOGEN (plazma)

Název metody pro nálezy

P-Fibrinogen

Synonymum názvu analytu

 

Analytický princip stanovení

Turbidimetrie

Jednotky

g/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Plazma

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Nesrážlivá venózní krev s citrátem (1 díl citrátu + 9 dílů krve)

CAVE - nepoužívat krev odebranou na sedimentaci ani krev s EDTA

- nepoužívat krev kontaminovanou heparinem z i.v. katetrů

·       odebírané množství (ml)

Podle množství citrátu s dodržením objemu (1:9) krve dle výrobce

·       manipulace s materiálem

§  Ihned po odběru dobře promíchat citrát s krví – prevence mikrotrombů.

§  Test provést optimálně do 4 hodin po odběru.

§  Transport a uchování vzorků při teplotě 15-25 0C - ne do chladničky !!!

§  Vzorky nevystavovat třepání a změnám teplot !!!

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

R

99

R

2.0

4.0

M.Pecka:Přehled laboratorní hematologie IV., Galén, Praha, 2000

 

Charakteristika

Fibrinogen (faktor I) je základním substrátem hemokoagulace, patří také mezi reaktanty akutní fáze. Bílkovina o MW 340 kDa s biologickým poločasem 3,2-4.5 dne. Je substrátem pro trombin, který jej štěpí, současně je i substrátem pro plazmin. Minimální plazmatická koncentrace fibrinogenu pro hemostázu je 0.5 - 1.0 g/l.

 

Princip metody (dle Clausse - koagulometr)

Určení schopnosti fibrinogenu odštěpit peptidové fragmenty FPA a FPB a přeměnit se na nerozpustný fibrin. Test zachytí změny v plazmatické koncentraci fibrinogenu nebo dysfunkci jeho molekuly (abnormalita molekuly v klíčových místech).

Indikační oblast

1.     Poruchy koagulačních poměrů

2.     Nezávislý rizikový faktor rozvoje ICHS

 

Diferenciální diagnostika patologických hodnot

1.     Snížení

§  hypofbrinogenémie, vrozená afibrinogenémie (vzácná)

§  DIC

§  závažná hepatopatie s poruchou proteosyntézy

§  fibrinolytická terapie

§  některé léky, náhlé přerušení kouření, fyzická aktivita

2.     Zvýšení

§  zánětlivá onemocnění (reaktant akutní fáze), trombózy

§  nádorová onemocnění

§  gravidita, u kuřáků

§  stres

§  autoimunitní onemocnění

 

Zásady odběru krve

1.     KRÁTKÉ zaškrcení žíly po dobu max.1min.

2.     RYCHLÝ, pokud možno šetrný vpich, optimálně nepoužívat první 2ml krve -obtížné dodržet při uzavřeném systému - tehdy alespoň nenabírat zkumavku pro koagulace jako první (po biochemii, KO...).

3.     OPATRNÉ nasátí krve (zamezit tvorbě bublin a pěny) - lépe nechat volně vytékat.

4.     PŘESNÉ dodržení objemu (1+ 9), jednorázové zkumavky plnit až po značku !!!

5.     IHNED PROMÍCHAT opatrným převracením !!!

6.     NETŘEPAT vzorek !!!

7.     PO ODBĚRU ohlídat možné prodloužené krvácení ze vpichu.

 

Správný odběr je pro kvalitu koagulačních vyšetření rozhodující - dle literatury 60% falešných laboratorních výsledků má za příčinu nesprávně provedený odběr (tvorba malého množství trombinu, aktivace koagulačních faktorů, "neviditelná tvorba fibrinu", tvorba nezachytitelných mikrotrombů) Þ příčinou je nejčastěji příliš dlouhý odběr, tenká jehla nebo prudké vpuštění krve do zkumavky !!!