Plný název analytu

D Dimer (plazma)

Název metody pro nálezy

P-D Dimer

Synonymum názvu analytu

 

Analytický princip stanovení

Imunoturbidimetrie

Jednotky

mg/l

Vyšetřovaný biologický materiál

Plazma

·       odebírá se

Krev

·       druh odběru

Nesrážlivá venózní krev s citrátem (1 díl citrátu + 9 dílů krve)

CAVE - nepoužívat krev odebranou na sedimentaci ani krev s EDTA

- nepoužívat krev kontaminovanou heparinem z i.v. katetrů

·       odebírané množství (ml)

Podle množství citrátu s dodržením objemu (1:9) krve dle výrobce

·       manipulace s materiálem

§  Ihned po odběru dobře promíchat citrát s krví – prevence mikrotrombů.

§  Test provést optimálně do 4 hodin po odběru.

§  Transport a uchování vzorků při teplotě 15-25 0C - ne do chladničky !!!

§  Vzorky nevystavovat třepání a změnám teplot !!!

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

(H=hodina, D=den, T=týden, Statim)

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Referenční hodnoty (RH)    (M = muž, F = žena, R = rok, M = měsíc, D = den)

Pohlaví

Věk od

Věk do

Dolní RH

Horní RH

Poznámka

F+M

0

R

99

R

 

0.25

Zdroj: Doporučení ČHS – www.hematology.cz

RH se mohou lišit podle použité metodiky v laboratoři

 

Charakteristika

D Dimery jsou konečným výsledkem působení plazminu na fibrin a jsou specifickým štěpným produktem zesíťovaného fibrinu.

 

Princip metody

Imunoturbidimetrie

 

Indikační oblast

Diferenciální diagnostika suspektního trombotického procesu v organismu (např.plicní embolie)

Významná je negativní prediktivní hodnota testu, kdy negativita přítomnosti D Dimerů prakticky vylučuje přítomnost trombotického procesu v organismu !!!

 

Diferenciální diagnostika zvýšených hodnot

§  tromboembolická nemoc

§  AIM

§  sepse

§  týden po operaci

§  systémová onemocnění

§  DIC

§  trauma

§  vyšší věk


 

Zásady odběru krve

1.     KRÁTKÉ zaškrcení žíly po dobu max.1min.

2.     RYCHLÝ, pokud možno šetrný vpich, optimálně nepoužívat první 2ml krve -obtížné dodržet při uzavřeném systému - tehdy alespoň nenabírat zkumavku pro koagulace jako první (po biochemii, KO...).

3.     OPATRNÉ nasátí krve (zamezit tvorbě bublin a pěny) - lépe nechat volně vytékat.

4.     PŘESNÉ dodržení objemu (1+ 9), jednorázové zkumavky plnit až po značku !!!

5.     IHNED PROMÍCHAT opatrným převracením!!!

6.     NETŘEPAT vzorek !!!

7.     PO ODBĚRU ohlídat možné prodloužené krvácení ze vpichu.

 

Správný odběr je pro kvalitu koagulačních vyšetření rozhodující - dle literatury 60% falešných laboratorních výsledků má za příčinu nesprávně provedený odběr (tvorba malého množství trombinu, aktivace koagulačních faktorů, "neviditelná tvorba fibrinu", tvorba nezachytitelných mikrotrombů) Þ příčinou je nejčastěji příliš dlouhý odběr, tenká jehla nebo prudké vpuštění krve do zkumavky !!!