C-peptid (sÚrum)

Koncentrace C peptidu v sÚru

C-reaktivnÝ protein (sÚrum)

Koncentrace CRP v sÚru

C-reaktivnÝ protein senzitivnÝ (sÚrum)

Koncentrace hsCRP v sÚru

C1 inhibitor esterßzy (sÚrum)

Koncentrace C1 inhibitoru esterßty v sÚru

C3 komplement (sÚrum)

Koncentrace C3 slo×ky komplementu v sÚru

C4 komplement (sÚrum)

Koncentrace C4 slo×ky komplementu v sÚru

CA 125á (sÚrum)

Koncentrace CA 125 v sÚru

CA 15-3á (sÚrum)

Koncentrace CA 15-3 v sÚru

CA 19-9á (sÚrum)

Koncentrace CA 19-9 v sÚru

CA 72-4á (sÚrum)

Koncentrace CA 72-4 v sÚru

CEA (sÚrum)

Koncentrace CEA v sÚru

Ceruloplasmin (sÚrum)

Koncentrace ceruloplasminu v sÚru

Clostridium difficile (pr¨kaz - stolice)

Pr¨kaz antigenu a toxin¨ áClostridium difficile ve stolici

CYFRA 21-1á (sÚrum)

Koncentrace CYFRA 21-1 v sÚru

CYP2C9 + VKORC1á (PCR)

Pr¨kaz polymorfismu genu CYP2C9 a VKORC1 metodou PCR

Cystickß fibrˇza - F508del (PCR)

Pr¨kaz mutace F508del v CFTR genu metodou PCR

Cystatin Cá (sÚrum)

Koncentrace Cystatinu C v sÚru

Cytomegalovirus (WB)

Pr¨kaz specifickřch protilßtek IgG metodou Western Blot

á